نسخه چاپی

دكتر روح الله ایزدخواه در گفتگو با نما:

تغییری در سیاستهای اقتصادی دولت بوجود نخواهد آمد

عکس خبري -تغييري در سياستهاي اقتصادي دولت بوجود نخواهد آمد

مدیر اندیشگاه توسعه منطقه ای، گفت: شواهدی دال بر اینكه دولت به سمت تغییر ساختار اقتصادی حركت كند، نمی بینیم، تغییر باید در حوزه خام فروشی و تقویت تولید ملی صورت بگیرد، كه تغییر در این دو ركن را در سیاستهای دولت شاهد نیستیم.

دکتر روح الله ایزدخواه، مدیر اندیشگاه توسعه منطقه ای در گفتگو با نما در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم، گفت: مبنای سیاست گذاری اقتصادی دولت یازدهم، سیاست گذاری نئو کلاسیک است که در این سیاستها، اصل را بر مبنای سیاستهای پولی و مالی می گذارند. در این دولت همان رویکرد شکست خورده در دنیا و منسوخ شده، احیا شده است و از این جهت در واقع ما شاهد شکست های مکرر هستیم.
وی افزود: شکست این سیاستها خود را در رکود و تورم نشان می دهد، راهکار این است که سیاستهای تولید ملی را در راس همه سیاست های اقتصادی قرار دهیم، هیچ راهکار دیگری وجود ندارد، تا زمانی که به این سمت نرویم و اتکای صرف به سیاست های پولی و مالی یعنی افزایش نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت کنیم، شکست های مکرر برای ما ایجاد می کند، ساختار اقتصادی ایران بیمار است، به دلیل سواگری حاکم بر اقتصاد، یعنی خام فروشی است و این بیماری هم جز با اتخاذ سیاستهای تولیدی رفع نمی شود.
مدیر اندیشگاه توسعه منطقه ای سیاستهای تولیدی در دولت را صفر ارزیابی کرد و ادامه داد: تقریبا می شود گفت: بسته خروج از رکود و امثالهم که در این دولت ارائه شد، بر اساس سیاستهای پولی و مالی بود نه سیاست های تولیدی.
وی در مورد پیش بینی نرخ تورم ارزیابی کرد: افزایش نرخ تورم در ماههای آینده بعید نیست، چون همیشه حرکتهای سیسونسی در اقتصاد ایران بوده است و بعد از یک دوره رکود، یک دوره تورم فزاینده داشتیم، بعید نیست با توجه به اینکه چند سال است که در رکود هستیم، تورم افسار گسیخته ای را در پیش رو داشته باشیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی بنده بر اساس تجربه ای که بارها در ساختار اقتصاد ایران دیده شده است، بدین منوال است، که بعد از یک دوره طولانی رکود، تورم افسار گسیخته ایجاد می شود، با توجه به افزایش نقدینگی که وجود دارد و تسهیلات فراوانی که بعضا ارائه می شود و اینها به نوبه خود باعث تشدید تورم می شود و از آن طرف ساختار تولیدی را تقویت نکردیم، لذا این تورم بیشتر به سمت مصرف زدگی کشور را می برد.
مدیر اندیشگاه توسعه منطقه ای با طرح این پرسش که کاهش رکود بر اساس چه رویکردی می خواهد اتفاق بیوفتد، گفت: اگر بر اساس سیاست های پولی و مالی سابق باشد، که مطمئنا جواب نخواهد داد.
ایزدخواه تصریح کرد: شواهدی دال بر اینکه دولت به سمت تغییر ساختار اقتصادی می خواهد حرکت کند، نمی بینیم، تغییر باید در دو ساختار شکل بگیرد، یک، در حوزه خام فروشی و دو تقویت تولید ملی، تغییر در این دو رکن را در سیاستهای دولت شاهد نیستیم، اگر این دو اتفاق نیوفتد، ساختار اقتصادی تغییر نخواهد کرد و اگر ساختار تغییر نکند، همچنان شاهد رکود و تورم در کشور خواهیم بود.

۱۳۹۵/۹/۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: