نسخه چاپی

مالیات بر جای نفت تكیه زد

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در هفت ماهه نخست سال جاری سهم نفت از اجزای منابع عمومی دولت معادل ۲۷ درصد و سهم مالیات معادل ۴۷ درصد شده است. این در حالی است كه در مدت مشابه سال قبل سهم نفت معادل ۳۷ درصد و سهم مالیات معادل ۴۱ درصد بوده است.

به گزارش نما به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره شاخص های وضع مالی دولت طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ از سوی دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد و دارایی منابع عمومی دولت در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته که منابع عمومی دولت معادل ۹۲ هزار و ۵۸۹ میلیادر تومان بوده ۹ درصد رشد داشته است.

همچنین از ۶۹ هزار و ۱۴۷ میلیادر تومان درآمد عمومی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۵۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان درآمد از سمت بخش مالیاتی محقق شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

همچنین اطلاعات منتشر شده در زمینه علمکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در هفت ماهه سال جاری نشان می‌دهد دولت در هفت ماهه نخست سال جاری از سهام شرکت‌های دولتی سودی معادل ۷۸۸۱ میلیارد تومان به دست آورده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد داشته است.

در بخش واگذاری دارایی‌هایی سرمایه ای نیز درآمد دولت معادل ۳۰ هزار ۱۰۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲- درصد کاهش یافته است.

همچنین در هفت ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت و میعانات گازی درآمد نسیب دولت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲- درصد کاهش یافته است.

دولت درآمدی معادل ۹۶۶۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی کسب کرده است که در این مورد رشدی درآمد دولت معادل ۸۲ درصد بوده است.

گفتنی است دولت از فروردین سال جاری تا انتهای دی‌ماه مبلغی معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی کسب کرده است که با رشد ۸۰۰ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.

مصارف عمومی دولت

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در هفت ماهه سال جاری، مصارفغ عمومی دولت معادل ۱۲۷ هزار و ۷ ۱۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد کرده است.

اعتبارات هزینه‌ای دولت در این مدت معادل ۱۱۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به هفت ماه سال گذشته رشدی معادل ۱۹ درصد داشته است. همچنین دولت برای تملک دارایی های سرمایه‌ای اعتباراتی معادل ۱۲ هزار و ۵۸۲ میلیادر تومان تخصیص داده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل چهار درصد داشته است. اعتبارات مربوط به تملک دارایی های مالی دولت در زمان یاد شده معادل ۳۱۱۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹۱ برابر شده است.

به گزارش ایسنا، بررسی مقایسه ای درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که سهم اجزای منابع عمومی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۲۷ درصد، سهم مالیات معادل ۴۷ درصد و سهم سایر درآمدهای دولت معادل ۲۶ درصد بوده است.

این در حالی است که در هفت ماهه نخست سال گذشته سهم فروش نفت معادل ۳۹ درصد و سهم درآمد مالیاتی معادل ۴۱ درصد و سهم سایر درآمدهای دولت معادل ۲۰ درصد بوده است.

668001_169.jpg


همچنین بررسی ها حاکی از آن است که در هفت ماهه نخست سال جاری بخش نفت ۶۹ درصد و بخش مالیات ۸۵ درصد از پیش بینی های درآمدی خود را محقق کردند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل بخش نفت ۱۲۲ درصد و بخش مالیات ۷۸ درصد از پیش بینی های خود را محقق کرده بود.

668000_487.jpg


۱۳۹۵/۱۰/۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...