نسخه چاپی

زكات اعضای بدن

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: بر هر عضوی از اعضای تو و بر هر مویی از موهای تو و بر هر لحظه ای از لحظه های عمر تو زكاتی واجب است.

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، حضرت امام صادق عليه السلام مي فرمايند: بر هر عضوي از اعضاي تو و بر هر مويي از موهاي تو و بر هر لحظه اي از لحظه هاي عمر تو زکاتي واجب است.

زکات چشم: به ديده عبرت نگريستن و چشم پوشي از شهوات و خواسته هاي نفساني و مانند آن است.

زکات گوش: شنيدن علم، حکمت، قرآن و فوايد دين و هر آن چه نجات تو در آن است و نيز گوش فرا ندادن به خلاف آن چه گفته شد، مانند دروغ، غيبت و...

زکات زبان: نصيحت مسلمانان، بيدار کردن غفلت زده ها و تسبيح خدا گفتن و...

زکات دست: بذل و بخشش نعمتي است که خدا عنايت فرموده و به کار گرفتن آن در نوشتن علم و دانش و اموري که مسلمانان را در مسير طاعت خداوند تعالي سود و نفع رساند و شري را از آنان دور کردن است.

زکات پا: گام برداشتن و کوشش براي اداي حقوق خداوند متعال مانند ديدار برادران صالح و رفتن به مجالس ذکر خدا و اصلاح ميان مردم و صله رحم و رفتن به جهاد و هر آن چه سلامت قلبت و دينت در آن است.

آن چه ذکر شد از جمله مسائلي است که فقط انسان مي تواند آن را بفهمد و به آن عمل کند و کسي جز بندگان مقرب خدا بر حقيقت آن آگاهي ندارد. زيرا تنها آن ها حقيقت امر را دريافته اند و در عمل و گفتار به آن پاي بند هستند. (استفاده از مصباح الشريعه)
ثبت: ۱۳۹۱/۶/۲۴

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: