نسخه چاپی

جزئیات تورم روستایی در فروردین 96

مركز آمار ایران، تورم روستایی كشور در فروردین ماه امسال را اعلام كرد كه بر این اساس، شاخص نقطه به نقطه به ۱۱.۶ درصد رسیده است.

به گزارش نما، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

بر این اساس، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۱.۷ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱۱.۶ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۹.۳ درصد)، ۲.۳ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۷.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

۱ – شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۱.۷ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱۱.۶ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۹.۳ درصد)، ۲.۳ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۷.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

۲ –شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات "نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۱ درصد است.

۳ –شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» درفروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۶.۵ رسید که ۱.۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات"نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصدکاهش یافته است.
منبع: مهر

۱۳۹۶/۲/۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: