نسخه چاپی

گزارش اختصاصی نما:

انقلاب چهارم صنعتی در راه است

عکس خبري -انقلاب چهارم صنعتي در راه است

به رسم هر ساله در اولین ماه از سال جدید میلادی میلیاردرهای جهانی و سیاست گذاران ریالی در داموس سوییس مجمع جهانی اقتصاد را برگزار می كنند.

به رسم هر ساله در اولین ماه از سال جدید میلادی میلیاردرهای جهانی و سیاست گذاران ریالی در داموس سوییس مجمع جهانی اقتصاد را برگزار می کنند.
داموس 2018 با اعتراضات مردم به نظام سرمایه داری و به ویژه ترامپ نماد این مکتب سیاسی و اقتصادی برگزار می شود . کلاس شوا بنیان گذار این مجمع و همراهانش در این مجمع جهانی ، امسال از برگزاری چهارمین انقلاب صنعتی جهان صحبت می کنند که کار، زندگی و ارتباطات انسانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این اتفاق فصل نوینی از توسعه انسان و متناسب سازی تکنولوژی با نیاز بشر است.
این انقلاب با تغییر در زیست بوم انسانی فرصت ها و تهدیدات بزرگی را به همراه دارد.
انقلاب صنعتی چهارم تنها یک تغییر تکنولوژیکی نیست بلکه فرصتی است تا رهبران سیاسی و برنامه ریزان و در نگاه دیگر همه ی انسانها فارغ از رنگ، قومیت، جنسیت و سطح درآمد بتوانند تغییرات تکنولوژیک را در جهت ساخت یک آینده اقتصادی کنترل و همگرا کنند.
مجمع جهانی اقتصاد و چهارمین انقلاب صنعتی دارای 8 بعد است.
بعد اول تغییرات شغلی و مهارت های انسانی است که بازار کار را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد کرد.
بعد دوم تغییر در ماهیت نوآوری ها و سنجش کارآمدی است .نوآوری، کارآفرینی، آینده بنگاه های تولیدی چرخه اقتصادی کشورها تحت تاثیر این انقلاب صنعتی خواهد بود.
بعد سوم نابرابری هایی است که به واسطه تکنولوژی های جدید عمیق تر خواهد شد.
بعد چهارم تغییر در مفهوم حکمرانی و ساختار حکومت هاست .تکنولوژی جدید، قواعد و قوانین و حتی ارزش های اخلاقی مخصوص به خود را باز تعریف می کنند.
چهارمین انقلاب صنعتی ماهیت تعارض ها را تغییر خواهد داد و مفهوم جدیدی از امنیت را جایگزین می کند.مهاجرت، امنیت سایبری، بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی تعدادی از مولفه های جدید امنیت به شمار می روند.
تغییرات بنیادی در کسب و کار ششمین بعد انقلاب صنعتی چهارم است سرنوشت تولیدات امروز، جامعه مجازی و اقتصاد دیجیتال تغییرات حمل و نقل و حتی انقلاب اطلاعات و بازی ها، فضای کسب و کار را تغییر خواهد داد.
ترکیب و ادغام فناوری ها و علوم مختلف هفتمین بعد انقلاب صنعتی چهارم است. همکاری بین رشته های مختلف علمی مرزهای جدیدی از دانش را می گشاید.
اخلاق و هویت انسانی دچار یک تغییر بزرگ خواهد شد. در انقلاب صنعتی چهارم نوآوری ها هستند که تعریف می کنند چه چیزی انسانی است و چه غیر انسانی. تغییر ارزش های بنیادی، تغییر هنر و فرهنگ و تغییر اخلاق همه بخشی از انقلاب بزرگ هستند.
انقلاب چهارم صنعتی به روایت داووس 2018 اجتناب ناپذیر، پردامنه، تاثیر گذار و تهاجمی است که باید برای مواجهه با آن هوشمند بود.

۱۳۹۶/۱۱/۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: