نسخه چاپی

آل اسحاق: افزایش رفاه خانواده ها یك ادعا است

وزیر اسبق بازرگانی كشور گفت: بر اساس آمارها، در همه حوزه هایی كه مردم هزینه می كنند، شاهد افزایش قیمت هستیم، بنابراین نمی توان ادعا كرد، میزان رفاه مردم افزایش پیدا كرده است.

به گزارش نما، امید پارسا رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه مرکز آمار ایران برای بررسی رفاه خانواده هر سال به 40 هزار خانوار در سراسر کشور مراجعه می کند که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی، گفت: بانک مرکزی نیز برای بررسی های آماری به 13 هزار خانوار شهری نیز مراجعه می کند و وضعیت مصرف هزار قلم کالا را از این خانواده ها می پرسد و این آمار و ارقام در مقایسه با سال قبل، وضعیت مصرفی خانوار را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: آمارهای مقدماتی از وضعیت درآمد و هزینه و مصرف خانوار کشور نشان می دهد، حدود هفت درصد افزایش هزینه های مصرفی در سال 96 نسبت به سال 95 بوده است که نسبت به سال های قبل عدد بالاتری است. حدود سه چهارم هزینه های خانوار، اقلام غیر خوراکی و بقیه اقلام خوراکی است و اینکه میزان موجودی انبارها کاهش یا افزایش پیدا کرده است، به تنهایی نمی تواند موید وضعیت مصرف خانواده ها باشد.

رئیس مرکز آمار ایران بیان کرد: در سال به نمونه چهل هزارتایی مراجعه می شود؛ اعداد و ارقام جمع آوری می شود. نباید فراموش کرد، مصرف هر سال لزوما تابع درآمد همان سال است؛ تابع پیش بینی های درآمدهای آتی، خوش بینی ها به آینده و تابع امکانات و قرض گرفتن و امثال اینها است که مجموع این آمارها نشان می دهد در سال 96 مجموعه مصرف غیر خوراکی و خوراکیشان افزایش بیشتری داشته است.

وی به گردشگری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: گردشگری در سال گذشته حدود 30 درصد در حوزه تعداد سفرها و هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. البته این آمار، مقدماتی است و دقیق آن بعدا مشخص می شود.

یحیی آل اسحاق نیز ضمن تاکید بر لزوم اعتماد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، در عین حال گفت: اینکه گفته می شود رفاه رشد پیدا کرده است، اگر با واقعیت ها و شاخص های دیگری مورد ارزیابی قرار بگیرند، شاید نتایج دیگری به دست بیاید.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: گفته شد یک چهارم از هزینه های مردم، مربوط به خوراک است و بقیه مربوط به امور دیگری است. در زندگی مردم پنج حوزه وجود دارد که 70 درصد از هزینه های جامعه متوسط به پایین را تشکیل می دهد. یک حوزه مربوط به مواد غذایی، حوزه دیگر اجاره مسکن، حوزه دیگر پوشاک، یک حوزه بهداشت و حوزه دیگری آموزش است.

وزیر اسبق بازرگانی کشور تصریح کرد: بر اساس آمارها، در همه حوزه هایی که مردم هزینه می کنند، شاهد افزایش قیمت هستیم و بنابراین نمی توان ادعا کرد، میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است.

۱۳۹۷/۴/۱۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...