نسخه چاپی

پیروزی قاطع دموكرات ها بر جمهوری خواهان در نظرسنجی ها

نتایج نظرسنجی جدید این خبرگزاری در آستانه انتخابات میان دوره ای كنگره آمریكا نشان می دهد كه در میان رأی دهندگان احتمالی، نامزدهای دموكرات در مقایسه با رقبای جمهوریخواه خود از برتری قابل توجهی برخوردارند.

به گزارش نما، برتری ۵۵ درصدی دموکراتها بر جمهوریخواهان (با ۴۲ درصد) در این نظرسنجی، تقریباً مشابه برتری آنان در نظرسنجی است که اوایل ماه اکتبر انجام شد.

در این برتری دموکراتها چندین عامل نقش دارند: نخست، شکاف جنسیتی قابل توجه در میان رأی دهندگان (۶۲ درصد زنان طرفدار دموکراتها هستند؛ در حالی که مردان تقریباً بطور مساوی طرفدار دو حزب هستند: ۴۹ درصد حامی جمهوریخواهان و ۴۸ درصد حامی دموکراتها)؛ برتری دموکراتها در میان رأی دهندگان مستقل (۵۳ درصد حامی دموکراتها و ۳۹ درصد حامی جمهوریخواهان)؛ و حمایت قدرتمند رأی دهندگان سیاهپوست و لاتین تبارها (۸۸ درصد از رأی دهندگان سیاهپوست و ۶۶ درصد از رأی دهندگان لاتین تبار حامی دموکراتها هستند).

در مجموع، ۴۲ درصد از رأی دهندگان احتمالی می گویند که رأی آنها در روز انتخابات در واقع بازگوکننده مخالفت آنان با رئیس جمهور است؛ در حالیکه ۲۸ درصد دیگر می گویند که رأی آنان در حمایت از رئیس جمهور خواهد بود. ۲۸ درصد باقی مانده نیز می گویند که رأی آنها ارتباطی با شخص رئیس جمهور ندارد.

گفتنی است که در این نظرسنجی، نرخ رضایت از عملکرد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ۳۹ درصد بود (در مقابل ۵۵ درصد عدم رضایت) که اندکی از نرخ اعلام شده در اوایل اکتبر (۴۱ درصد رضایت در مقابل ۵۲ درصد عدم رضایت) پایین تر است.

لازم به ذکر است که از دوران ریاست جمهوری آیزنهاور، این پایین ترین نرخ رضایت از عملکرد یک رئیس جمهور در دور نخست ریاست جمهوری وی و در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره است!
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۵

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: