نسخه چاپی

روش‌های از بین بردن غلبه بلغم بر مزاج

حضرت امام رضا (ع) در كتاب طب الرضا به شیوه‌های دور كردن بلغم از بدن اشاره كرده اند.

به گزارش نما، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در رساله ذهبیه فرموده‌اند: برای دور کردن بلغم از خود، هر روز در اول ساعت آن مقداری از جوارش حریف (ترکیبی از دارو‌های خوش‌طعم که برای تسهیل عمل هضم به کار می‌بردند) میل کنید، حمام زیاد بروید، در آفتاب بیشتر بنشینید و از مصرف غذا‌های سرد و مرطوب پرهیز کنید.

علامه مجلسی (ره) می‌فرماید مراد از «جوارش حریف» جوارش فلافلی است که مشتمل بر فلفل و دارای فلفل است.

جوارش‌ها نیز در کتاب‌های طبی قدیم مختلف است، از جمله جوارش، شکری است در کتاب تحفه حکیم مؤمن است، که جوارش شکری برای گرم کردن معده و تقویت هاضمه، رفع بلغم و دفع رطوبات سودمند است.

ترکیب آن به این شکل است:

کبابه، قاقله، دارچین، زنجبیل، دارفلفل، زعفران از هر کدام یک مثقال، عود، فلفل از هر کدام نیم مثقال با پنجاه مثقال شکر قوام آمده بیامیزند، جوارش کافور، زنجبیل، دارچین، قرفه، ساذج هندی، جوزبوا (بار درختی مخصوص به بلاد یمن و هند)، صندل زرد عود بلسان هیل، قرنفل، نارمشگ، طالسیفرم، طباشیر هندی، از هر یک سه مثقال و نیم و کافور و مشک از هر یک یک مثقال و نیم- با نود مثقال قند قوام آورده ساییده شود، این دارو علاوه بر خواص ذکر شده برای خفقان خیلی مفید است.

برای نابودی غلبه بلغم از مزاج خود، بامداد هر روز یک مثقال اطریفل صغیر (دارویی تشکیل شده از گیاهان دارویی هلیله زرد، هلیله سیاه، هلیله کابلی، بلیله، آمله، عسل و روغن بادام شیرین می‌باشد و به عنوان مقوی معده و جلوگیری از سفیدی مو بسیار مفید و موثر است) مصرف کنید.

پوست هلیله کابلی، پوست هلیله زرد، هلیله سیاه، پوست بلیله و امله مقشر را مساوی هم کوبیده شود و با روغن گاو یا روغن بادام آمیخته و با سه برابر همه آن‌ها از عسل آمیخته شود.

اطریفل‌ها انواع مختلفی هستند که در کتاب‌های طبی قدیم ذکر شده است و ترکیب آن‌ها تماما دارای خاصیت فوق هستند، علاوه در مورد سستی بر ضعف معده، علاج بواسیر و تقویت مغز و اعصاب سودمند است.

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: