نسخه چاپی

ختم مجرب هفت سوره، جهت برآورده شدن حاجات و علو درجات

از جمله مجربات قرآنی جهت قضاء حاجات و علو درجات و هلاك اهل ظلم و فساد و خواندن این هفت سوره درطول هفته است كه باید بدین ترتیب خوانده شود .


به گزارش نما، از جمله مجربات قرآنی جهت قضاء حاجات و علو درجات و هلاک اهل ظلم و فساد و خواندن این هفت سوره درطول هفته است که باید بدین ترتیب خوانده شود .

شنبه سوره مبارکه«انا فتحنا »چهارده مرتبه

روز یکشنبه سوره مبارکه «یس» چهارده مرتبه


روز دوشنبه سوره مبارکه«واقعه»چهارده مرتبه

روز سه شنبه سوره مبارکه «الرحمن»چهارده مرتبه

روز چهار شنبه سوره مبارکه «جن»چهارده مرتبه

روز پنج شنبه سوره مبارکه«تبارک»

جمعه الم سجده هر کدام چهارده مرتبه

أن شاالله مطلب برآورده شود.

منبع : صحیفة المهدیه، صحفه ۵۷ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: