نسخه چاپی

اختصاصی نما:

بابا! هر روزت مبارك!

عکس خبري -بابا! هر روزت مبارک!

بابا! مگر می شود این همه خوبی را جا داد توی یك روز!!مگر می توان این همه بزرگی را به كوچكی ِ یك روز كاهش داد؟!


بابا! یک روز از روزت گذشته! و من حالا دارم برایت می نویسم. روز پدر دست به قلم نشدم تا مبادا که محدود شوم به اسم و عنوان و سرفصل! امروز برایت می نویسم که بدانی چه یک روز به اسم ات باشد، چه نباشد سیصدوشصت وپنج روزم از آن توست! خواستم بدانی عشق، تاریخ و ماه و روز نمی شناسد، قلم هم! هر وقت هوایی شود می نویسد، منتظر گیر ِ روزشمار تقویم نمی ماند. خواستم بگویم تمام روزهایی که برای ام پدر بودی خارج از ماه و سال و روز بوده.

بابا! مگر می شود این همه خوبی را جا داد توی یک روز!!مگر می توان این همه بزرگی را به کوچکی ِ یک روز کاهش داد؟!

بابا! قطره قطره محبتی که از وجودت می بارانی، کویر دلم را زندگی می بخشد و این عطش هر روز در آرزوی ابرهای رحمت ات می سوزد...

بابا! هر روزت مبارک!
ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...