نسخه چاپی

اختصاصی نما:

تركیه بازنده تحولات سوریه

عکس خبري - ترکيه بازنده تحولات سوريه

تركیه با دخالت نظامی در سوریه خطای بزرگی را مرتكب شد و به نصایح ایران همسایه خود كه از ورود به جنگ و دخالت در سوریه و حمایت از گروهك ها پرهیز داد،گوش نداد.

ترکیه با دخالت نظامی در سوریه خطای بزرگی را مرتکب شد و به نصایح ایران همسایه خود که از ورود به جنگ و دخالت در سوریه و حمایت از گروهک ها پرهیز داد،گوش نداد. اکنون پس از سالها برای ترکیه چیزی حاصل نشده به جز تعدادی کشته، معلول ،شکست و نفرت مردمی که همسایه ترکیه هستند. مشکلات داخلی ترکیه وشکست اقتدار اردوغان که در تاریخ معاصر ترکیه سیاستمدار قدرتمندی به شمار می آید نکته دیگری است که به خاطر این سیاست پدید آمده است.
در واقع اگر آمریکا با همه قدرت های نظامی و ماهواره ای ، قدرت ناتو و همدستی دولت‌های همدستش در منطقه به ویژه جلادان سعودی در سوریه به شکست های سیاسی، اعتباری، اقتصادی و تنفر رو به افزایش مسلمانان دچار شده و دخالت محدود ترکیه نیز جز ناکامی و عواقب سوء حاصلی نخواهد داشت.
اردوغان نشان داده که می تواند با قدرت در مواردی که تصمیم گرفته مواضع خود را کاملاً تغییر دهد.به نظر می‌رسد ایشان دیر یا زود مجبور است در سیاست های دخالت در سوریه تجدید نظر کند و چه بهتر که هرچه زودتر خود پیش قدم شود و سوریه را به دولت و مردم مقاوم آن را واگذار کند و فعالیت خود را صرف اقتدار ترکیه در منطقه و جهان نماید.

۱۳۹۹/۲/۲۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: