نسخه چاپی

آقای هاشمی این یاران كجا هستند؟

محمد كاظم انبارلویی

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار شركت كنندگان همايش ميثاق با حضرت امام خميني در حسينيه جماران مطالب خوبي مطرح كرده‌اندكه قابل تامل و دقت است.
ايشان فرموده‌اند «كساني كه ياران مخلص امام را تار و مار كردند ظلم كردند»(1)
و نيز فرمودند : «كساني كه بعد از مدتها خواستند عصر امام را كهنه كنند ظلم كردند»(2)
اين دفاع از امام (ره) و ياران مخلص امام ستودني است اما چرا حالا؟ برگزاري همايش ميثاق با حضرت امام خميني در حسينيه جماران بسيار خوب است اما چرا حالا؟
آن وقت كه روسياهاني در همين مطبوعات دوم خردادي فرياد برآوردند «امام خميني(ره) را بايد به موزه تاريخ سپرد» ! ياران مخلصي كه آيت الله هاشمي از آنها ياد مي‌كند كجا بودند؟
آن هنگام كه لشكر وحشم مدرنيته در مطبوعات و مطبوعات وابسته به بي بي سي وسي ان ان و رژيم صهيونيستي در ايران بي محابا به امام (ره) اهانت مي‌كردند و به قول آقاي هاشمي مي خواستند عصر امام را كهنه كنند، چرا زبان گوياي انقلاب در كام ايشان نچرخيد و از ظلمي كه به امام رفته دفاع نكرد؟آن هنگام كه برخي ركن چهارم دموكراسي را در ايران ستون پنجم دشمن كردند بخشي از ياران امام (ره) كجا بودند؟ در روز قدس 88 چرا لشكر اشرار منافقين جديد و قديم آرمانهاي امام (ره) را در مورد رهايي قدس شريف به سخره گرفتند و شعار نه غزه ، نه لبنان جانم فداي ايران سر دادند، آقاي هاشمي چرا از آرمان امام دفاع نكرد و در روز 13 آبان 88 كه استكبار ستيزي امام (ره) را به سخره گرفتند چرا در يك جمله از امام (ره) دفاع نكرد و ياران مخلص امام كه آقاي هاشمي مدعي است به آنها ظلم شده است آن هنگام كجا بودند؟
در روز 16 آذر 88 وقتي در دانشگاه تهران عكس امام (ره) را آتش زدند و از سيماي جمهوري اسلامي اين ظلم به امام (ره) به نمايش در آمد تا خباثت جنبش سبز و پياده نظام رژيم صهيونيستي در تهران شناسايي شود چرا برخي از ياران مخلص امام (ره) مورد نظر آقاي هاشمي يك كلام از امام (ره) دفاع نكردند؟ در روز عاشوراي 88 وقتي ضد انقلاب، كفار و منافقين حريم و حرمت شعائر كربلا را ناديده گرفتند و مستقيما ناموس فكري امام (ره) يعني «اصل ولايت فقيه» را هدف قرار دادند چرا يك كلمه از ياران مخلص امام مورد نظر آقاي هاشمي صادر نشد؟ تنها كلمه‌اي كه از يك روسياه سياسي كه اسير جنگ نرم دشمن بود و فتنه را مديريت مي‌كرد و خود را جاي ياران امام جا زده بود صادر شد اين بود كه اينها مردان خدا جوي بودند!!
آن وقت نه آقاي هاشمي سخن گفت و نه ياران مخلص حضرت امام (ره) دفاعي از مظلوميت نظام، امام و انقلاب كردند.
چه كسي ياران مخلص امام (ره) را تار و مار كرد؟ آنها كه در منشور برادري، حضرت امام به عنوان يك ضلع و يك جناح مورد خطاب امام بودند چرا رسالت دفاع از امام و نظام را به فراموشي سپردند و در روز قدس، روز 13 آبان ، روز 16 آذر و بالاخره روز عاشوراي 88 به چه كاري مشغول بودند؟ و ميثاق خود با امام(ره) و شهدا را چگونه تجديد كردند و وفاداري به اسلام را چگونه نشان دادند؟
آيت الله هاشمي در اين ديدار نيز فرموده‌اند«كساني نمي خواهند عصر امام (ره) تكرار شود.»(3)
چه كساني نمي‌خواهند عصر امام(ره) تكرار شود؟ عصر امام چه ويژگي هايي داشت؟ آيا امام اجازه مي‌داد راي ملت كه ميزان است ناديده گرفته شود؟ چراآقاي هاشمي و دوستانشان (بخوانيد بخشي از ياران مخلص امام به تعبير وي ) راي پابرهنگان و محرومان را به منتخب ملت در سال 88 برنتافتند و مهر تائيد بر شورش اشرافيت بر جمهوريت زدند و مشاركت 85 درصدي مردم و نيز راي 72 درصدي منتخب ملت را به تير تقلب و دروغ آلودند و حاضر نشدند راي و داوري هيچ نهاد فيصله بخش و قانوني را برتابند.
آيا در عصر امام (ره)، امام اجازه محاربه با نظام و اغتشاش، به بهانه تقلب در انتخابات را مي‌داد؟
بنابر يك گزارش علمي و تحقيقي كه از سوي دفتر تبليغات حوزه علميه قم منتشر شده، مطبوعات زمان دولت اصلاحات از سال 77 تا 84 بالغ بر 2350 شبهه عليه اين انقلاب، نظام، فقه، ولايت فقيه، وحي، قرآن و ... توليد كردند. فرمانده اين توليد اكنون با دوستان خود در بي بي سي عليه انقلاب سخن پراكني مي كند . آيا در عصر امام (ره) ايشان اجازه اين توطئه و فتنه انگيزي را مي داد . ياران مخلص امام (ره) در 8 سال دوره اصلاحات كجا بودند و با اين توليد انبوه عليه مباني نظام و اسلام چه كردند؟
امام (ره) در عصر خود وقتي با توطئه مطبوعات و رسانه ها روبه رو شد صريحاً فرمودند : «برخي در روزنامه ها مشغول فتنه انگيزي هستند اين توطئه است. قبل از اينكه مردم جلوي اينها را بگيرند مسئولين جلوي آنها را بگيرند» (4)
آن زمان آقاي هاشمي و ياران مخلص امام (ره) به توطئه و فتنه مطبوعات خاتمه دادند و آنها را بستند. اما در مقطع 77 تا 84 شاهد شارلاتانيسم مطبوعاتي بودند سكوت كردند تا آنها فتنه 18 تير 78 را سامان دادند . اين سكوت ادامه يافت تا اينكه فتنه 88 فوران كرد. سئوال ملت از ياران مخلصي كه از آنها ياد مي شود اين است كه چگونه از ميراث امام (ره) صيانت كرديد و آن روز كه عده اي مشغول تار و مار كردن افكار امام و اصل دين بودند كجا بوديد و امروز كجا هستيد؟
رهبري و ملت در برابر اين شرارت ها ايستادند، قيام مردم در 9 دي به اين خباثت پايان داد. بايد از اين ملت سپاسگزار بود كه اقتدار و امنيت ملي را پاس داشتند و انقلاب را در ريل مردم سالاري ديني انداختند .
امروز ما دولتي داريم در مرز اعتدال و عبور از افراطي گري‌هاي 8 ماهه سال 88 كه بايد اين نعمت بزرگ را شاكر بود. شكر اين نعمت آن است كه دوباره همه زير سقف جمهوري اسلامي به دفاع از نظام ، ولايت، راي ملت، قانون اساسي و اقتدار و امنيت ملي فكر كنيم.
مردم به صحابه امام (ره) احترام مي گذارند و امروز از خود مي‌پرسند بخشي از آنها كجا هستند و چرا در آن روزهاي غربت نظام به دفاع از امام و انقلاب نپرداختند؟ رئيس جمهور محترم توصيه مي‌كند گذشته را فراموش كنيم و كينه ها را از دلها بيرون كنيم. دراردوگاه ياران امام (ره) كينه اي از كسي كه روزگاري بي مهري به امام و نظام داشته وجود ندارد اما سئوال اين است آيا كساني كه مدعي فراموش كردن حوادث تلخ گذشته هستند كينه هاي خود را از راي ملت وبي مهري ها به امام وانقلاب از دل بيرون كرده‌اند؟ اگر كرده‌اند اين سخن چيست كه در همايش ميثاق با حضرت امام خميني‌(ره) آن هم در جماران گفته مي‌شود. البته ملت ما مدتها بود منتظر تجديد ميثاق برخي با امام (ره) بود ولو اين تجديد ميثاق دير هنگام باشد.
اميدواريم اين ميثاق در هنگام فتنه و توطئه عليه امام و نظام همچنان پابرجا باشد نبرد نرم آمريكا عليه ملت و نظام هنوز پايان نيافته است. اميدواريم در وسط معركه اين نبرد دستان همه ياران مخلص امام در دست هم و دستان آنها در دستان امام مسلمين و ملت باشد.
پي نوشتها:
1و2- روزنامه شرق 9/6/92 صفحه 15
3-آرمان 9/6/92 صفحه 2
4- صحيفه نور ج 12 به تاريخ 15/5/59

ثبت: ۱۳۹۲/۶/۱۱

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: