نسخه چاپی

مرحله دوم را جدی بگیریم

محمد مهدی اسلامی

انتخابات مرحله دوم همواره يكي از موارد اختلاف برانگيز در ارزيابي نظام انتخاباتي محسوب مي شده و موافقان و مخالفاني داشته است. اما فارغ از ارزيابي نظري مزيت هاي نسبي دو مرحله اي يا تك مرحله اي بودن انتخابات؛ واقعيتي كه در انتخاباتهاي مجلس شوراي اسلامي خود ا نشان داده است، كاهش چشم گير ميزان مشاركت در انتخابات بوده است. چه آنكه بسياري كه راي دادن را فراتر از يك حق انتخاب به عنوان يك پدافند غيرعامل در برابر دشمنان تلقي مي كنند؛ با راي دشمن شكن در مرحله اول ماموريت خود را تمام شده يافته و نيز برخي از حاميان نامزدهايي كه به مرحله دوم راه نيافته اند نيز از مشاركت در اين انتخابات كناره گيري مي كنند. تا آنجا كه گاه شاهد كاهش مشاركت به حدود يك سوم مشاركت كنندگان در مرحله اول بوده ايم.
اينك اما تفاوتهايي با دوره هاي پيشين قابل احساس است. نخست نظر امام امت آيت الله العظمي خامنه اي مبني بر ضرورت مشاركت در دور دوم انتخابات به عنوان يك وظيفه ديني است. نكته ديگر قرار گرفتن ايران در نقطه اي سرنوشت ساز است كه احتمال يك دستاورد بزرگ در مذاكرات هسته اي را فراروي كشورمان قرار داده است. بي شك يك حماسه حضور ديگر در محاسبات ديپلماتيك كشورهاي طرف مذاكره اثري فراتر از بسياري از ديگر پشتوانه ها دارد.
اما نكته سوم خاصه در برخي كلانشهرها راه يافتن چهره هايي به مرحله دوم هستند كه همگي به يك اردوگاه فكري تعلق دارند و از اين رو راي دادن گزينشي راي دهندگان را بيش از انتخاباتهاي گذشته متبادر به ذهن مي كند كه در نتيجه مي تواند آرايي نزديك به هم را به ارمغان آورد. در چنين شرايطي ساماندهي آرا توسط بخشي از نامزدها مي تواند به تغيير نتيجه انتخابات منتهي گردد. از اين رو كافي است حاميان يكي از طرفهاي رقابت حساسيت كمتري نسبت به مشاركت در مرحله دوم از خود به نمايش بگذارند تا نتيجه انتخابات به نفع رقيب تغيير نمايد. در اين ميان توجه به اين مهم ضروري است كه اگرچه اغلب نامزدهاي راه يافته به مرحله دوم در سپهر سياسي اصولگرايي تعريف مي شوند؛ اما سلايق گوناگون مانع وحدت آنها با يكديگر شده است. مواردي همچون راه يافتن عناصر پخته به مجلس كه به قانونگذاري تسلط بيشتري دارند و صاحب اندوخته هايي در خصوص واقعيت هاي كشور هستند يا راه يافتن عناصر جوانتر كه داراي مواضع راديكال و تند در خصوص حوادث گوناگون مي باشند يكي از اين گذرگاه هاست. معتقد بودن به جذب حداكثري يا خالص سازي حداكثري گذرگاه ديگر است و ...
عدم مشاركت يا كاهش دقت در نامزد گزيني راي دهندگان مي تواند نتيجه اي در تغيير فضاي غالب مجلس به سوي يكي از دو تفكر داشته باشد. اينك حدود ۶۵ کرسی به مرحله دوم کشیده شده است (قریب به یک پنجم کرسی های مجلس) كه نتيجه انتخابات آن در تغيير موازنه كنشگران سياسي در مجلس آينده نقشي انكار ناپذير دارد. خاصه آنكه اين موضوع در خصوص تهران كه عموما تابلودار جريانات است با نسبتي شديدتر رخ داده است و چهره هاي موثر در تعيين فضاي مجلس در انتظار مرحله دوم هستند. در این رقابت پایاپای و نزدیک، حتی یک رأی نیز تعیین کننده خواهد بود تا كدام گونه نمايندگان به مجلس راه يابند. نمايندگان كه خود مطلق انگار هستند يا كساني كه آستانه تحمل بالاتري دارند و از اين رو هزينه هاي كمتري براي كشور ايجاد مي كنند. نمايندگاني كه اصالت را براي هياهوي رسانه اي قائل هستند يا نمايندگاني كه به دنبال داشتن پشتوانه اي از خرد جمعي هستند و ... با اين وصف نباید کار را نیمه تمام رها کرد و باید با تمام توان در انتخابات ۱۵ اردیبهشت حضور یافت و مرحله دوم را نيز جدي گرفت.

۱۳۹۱/۲/۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...