تمامی ایرانیان بیمه می‌شوند

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: ‌با اجرای طرح پوشش خدمات اجتماعی تمامی ایرانیان و ایجاد امكان خریداری بیمه برای همه افراد فرودست، هیچ ایرانی بیم آینده را نخواهد داشت.

به گزارش نما به نقل از صدا و سیما ، علی ربیعی در مراسم بیست و ششمین جشنواره ملی امتنان از جامعه کار و تولید افزود: با اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید ، برای بیش از هشت میلیون و 500 هزار نفر از حاشیه نشینان شهری دفترچه بیمه صادر شده است و هیچ کارگر شاغل رسمی و غیر رسمی در کشور وجود ندارد که فاقد دفترچه بیمه باشد.

وی از طراحی و افتتاح چهار بیمارستان همانند بیمارستان میلاد برای ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: امروز کارگران هیچ هزینه ای برای درمان نمی پردازند ‌و هم اکنون درصدد بهبود خدمات درمانی در این بخش هستیم .

پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی

وزیر تعاون از آغاز پوشش بیمه ای یکصد هزار کارگر ساختمانی خبر داد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال، همه کارگران پشت نوبتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ فرصت های شغلی در سال گذشته افزود: با وجود اینکه آثار رشد منفی سالهای گذشته در اقتصاد نمودار شده است اما با تدابیر اتخاذ شده سال گذشته 240 هزار فرصت شغلی موجود حفظ شد و امسال نیز اقدمات حمایتی برای حفظ فرصت های شغلی ادامه خواهد یافت .بهبود فضای کار برای زنان شاغل

ربیعی در ادامه از تدوین لوایح و آیین نامه های داخلی بین وزارت تعاون با سازمان تامین اجتماعی برای بهبود فضای کار برای زنان شاغل خبر داد.

ربیعی گفت : سال گذشته با شناسایی 10 میلیون نفر از جمعیت کشور که با فقر غذایی مواجه بودند زمینه برای توزیع سبد حمایت غذایی برای آنان فراهم شد.

اشتغال بزرگ در قالب بنگاه های کوچک هدف دولت

وی ایجاد اشتغال بزرگ در قالب بنگاه های کوچک را هدف راهبردی دولت برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: هر خانه حداقل یک شغل شعار امسال وزارت تعاون است که امیدواریم با حمایت هایی که از سیاست های اشتغالزایی می شود این شعار محقق شود .

در ادمه این مراسم بانو ایدا عزیزی از کارگران معلول یک تابلو دست نوشته خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد و یکی از نخستین بیمه شدگان تامین اجتماعی از دغدغه های بیمه شدگان تامین اجتماعی با رئیس جمهوری سخن گفت.

۱۳۹۴/۲/۸

اخبار مرتبط