اعلام آمادگی عراق برای اعزام نیرو به قطر

به گزارش نما - واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس مجلس عراق می گوید: اگر اجازه دهیم قطر توسط عربستان بلعیده شود، به صدها هزار شهید در عراق و سوریه نیازمند خواهیم بود تا خطر سعودی را دفع کنند. ما آماده ایم دهها هزار جنگجو برای کمک به قطر به این کشور بفرستیم.
شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد، سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق گفته است که مصلحت راهبردی عراق در این است که به قطر کمک کند تا توسط عربستان بلعیده نشود. خطر سعودی عراق را تهدید می کند نه قطر، چرا که قطر کشور کوچکی است.

الجبوری افزود: اگر اجازه دهیم قطر توسط عربستان بلعیده شود، به صدها هزار شهید در عراق و سوریه نیازمند خواهیم بود تا خطر سعودی را دفع کنند. ما آماده ایم دهها هزار جنگجو برای کمک به قطر به این کشور بفرستیم.

۱۳۹۶/۳/۲۴

اخبار مرتبط