مدیركل محیط زیست بوشهر استعفا داد

با حكمی از سوی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس فریبا دهقان به سمت سرپرست اداره كل محیط زیست استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، در حکمی از سوی کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست فریبا دهقان به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر منصوب شد.

گفتنی است ، فريبا دهقان داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست از دانشگاه علوم و تحقيقات اهواز است.

كارشناس مسئول آب و خاك، دبير شوراي پژوهشي و معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر از مسئوليت هاي پيشين فريبا دهقان است.

با پذیرش استعفای حسین دلشب مدیرکل محیط زیست بوشهر، از سوی کلانتری رییس این سازمان، فریبا دهقان سرپرست محیط زیست استان شد.

۱۳۹۶/۶/۱۴

اخبار مرتبط