اظهارات یك قاتل در دادگاه: در زندان،هم بندهایم به من یاد دادند كه قتل را به گردن همسر مقتول بیاندازم

به گزارش نما - شرق نوشت:اردیبهشت‌ سال گذشته زنی به مأموران کلانتری ولنجک خبر داد شوهرش به قتل رسیده ‌است و جسد او را در اتاق‌خواب پیدا کرده‌ است.

با توجه به این گزارش مأموران پلیس و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شده و تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های اولیه همسر مقتول مدعی شد یکی از اقوام همسرش جنایت را مرتکب شده است.

او در این‌باره گفت: ١٠ روزی بود که یکی از اقوام همسرم به خانه‌مان آمده بود. شب از عروسی به خانه آمدیم و استراحت کردیم. نیمه شب بود که صدای خرخر از اتاق خواب به گوشم رسید. خودم را که به آنجا رساندم یاشار، فامیل همسرم را دیدم که روی قفسه سینه شوهرم نشسته و چاقویی در دست دارد. او مرا تهدید کرد که اگر سروصدا کنم من را هم خواهد کشت و بعد هم از خانه فرار کرد.

با توجه به اظهارات زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد و یک هفته پس از این جنایت متهم متواری خودش را به پلیس معرفی کرد و به قتل اعتراف کرد.

یاشار پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه پای میز محاکمه رفت اما در دادگاه کیفری اظهارات جدیدی را مطرح کرد و گفت: جنایت را همسر مقتول مرتکب شده است. او گفت: همسر مقتول به من گفته‌ بود اگر به قتل شوهرش اعتراف کنم و او را نجات دهم اجاره‌خانه‌ام را می‌دهد و هزینه زندگی پسرم را تأمین می‌کند به‌همین‌خاطر هم قبول کردم اعتراف کنم.

با اظهارات جدید متهم میان‌سال، قضات دادگاه کیفری یک استان تهران دستور تحقیقات بیشتر دراین‌باره را صادر کردند و او بار دیگر برای تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل شد. به‌این‌ترتیب بازپرس محسن مدیرروستا تحقیق از متهم میان‌سال را به عهده گرفت. متهم که سعی داشت در ادامه تحقیقات خود را بی‌گناه نشان دهد به تناقض‌گویی افتاد و همین امر مشخص کرد او دروغ می‌گوید.

با مشخص‌شدن راز دروغ‌های متهم میان‌سال او به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: در زندان که بودم هم‌سلولی‌هایم مسخره‌ام می‌کردند و آخر به من گفتند قتل را به گردن زن مقتول بیندازم تا از مجازات قصاص رها شوم. برای همین در دادگاه منکر قتل شده و تقصیرها را به گردن همسر مقتول انداختم درحالی‌که او در جنایت هیچ نقشی نداشت.

با توجه به اینکه مشخص شد اظهارات متهم دروغ و تنها برای رهایی از قصاص بوده است، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، کیفرخواست علیه متهم را صادر کرد و او یک بار دیگر پای میز محاکمه می‌رود.

۱۳۹۶/۷/۶

اخبار مرتبط