پروژه كلان آمریكا ناامن‌سازی عراق است...

تلاش پدرخوانده تروریست‌ها برای بقا در عراق

عکس خبري -تلاش پدرخوانده تروريست‌ها براي بقا در عراق

تنفس‌های مصنوعی كه توسط آمریكا و عربستان به گروهك تروریستی داعش داده می‌شود برای احیای آن در راستای ناامن جلوه دادن عراق است.

شیما احمدی- به گزارش نما پروژه ناامن کردن عراق، همواره در دستور کار آمریکایی‌ها و اذناب منطقه‌ای آنها بوده است. کمک های مالی آمریکا و عدم وجود دولت در عراق زمینه‌ ی مناسب را برای احیای گروه های تروریستی در این کشور به وجود آورد.
در راستای حمایت‌های آمریکا داعش توانست مناطق بسیاری از کشور عراق را به تصرف خود درآورد و با اقدامات تروریستی فراوان بخش عظیمی از مردم این کشور را به خاک و خون بکشد. امروز درست است که داعش نابود شده اما همچنان بخش های کوچکی از این گروه در مناطقی از عراق حضور دارند که با انجام دادن عملیات های پراکنده می خواهند جو حاکم بر این کشور را به ناامنی بکشانند.
در واقع داعش با ایجاد ناامنی به دنبال رسیدن به یک موجودیت واقعی است. چرا که قبلا شاکله ی اصلی این تشکیلات توسط سردار دل ها و یارانش به‌طور کامل متلاشی شده است، اما تنفس‌های مصنوعی که توسط آمریکا و عربستان به این گروه داده می‌شود برای احیای آن در راستای ناامن جلوه دادن عراق است.
آمریکایی ها می خواهند با حضور بلند مدت خود در عراق این کشور را ناامن کنند تا به دوعدد از مهمترین اهداف خود دست یابند اول احیای داعش در بستر ناامنی ؛ دوم، درگیر کردن عراق در مسائل امنیتی و به فراموشی سپرده شدن مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور. آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند حضور غیرقانونی خود را در عراق به عنوان یک نیروی به اصطلاح ضدتروریسم و به محاق بردن مصوبه قانونی پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور که امروز عزم جدی در بین مردم و مسئولان عراقی برای تحقق آن وجود دارد، موجه جلوه دهند.
اما چیزی که بسیار مهم است این است که داعش در مقطع فعلی یک تهدید بالفعل برای عراق به شمار نمی‌آید؛ چرا که ساختار و تشکیلات این گروه تروریستی منهدم شده است و امکان ظهور و بروز مجدد آن همانند سال 2014 میلادی وجود ندارد. تهدید اصلی و مهم برای کشور عراق حضور نیروهای بیگانه در این کشور است و تا زمانی که این نیرو ها در عراق حضور داشته باشند، همچنان تهدیدات امنیتی برای این کشور وجود خواهد داشت؛ به بیان ساده تر باید گفت که حضور آمریکا در عراق به معنی تقویت داعش و انجام عملیات تروریستی در این کشور است.

۱۳۹۹/۱۱/۶