صنعت زندان در آمریكا و پیامدهای كار اجباری زندانیان

عکس خبري -صنعت زندان در آمريکا و پيامدهاي کار اجباري زندانيان

كار اجباری در زندان ها، صنعت زندان را در آمریكا به مولفه ای مهم در عرصه اقتصاد تبدیل كرده است.به گزارش نما، وضعیت زندان‌ها در آمریکا موضوعی است که بارها در گزارش‌ها و بررسی‌های مختلف به آن پرداخته شده است؛ شرایط در این مراکز تا حدی چالش برانگیز است که گزارش های زیادی روزانه از آنها منتشر می‎شود.

پایگاه «دارک بک» در گزارشی به موضوع کار در زندان‌های آمریکا به عنوان جایگزینی برای سیستم برده داری معمول در این کشور پرداخته و نوشت، «در حدود یک قرن و نیم گذشته زندانیان به عنوان نیروی کار ارزانی که عمدتا شامل افراد رنگین پوست می‌شود، عمل کرده است.»

سیر این روند سبب شده تا کار در زندان، صورت قانونی به خود بگیرد و زندان‌های آمریکا برخلاف عملکرد ذاتی و ماهوی خود به نهادی برای اداره کارگران و انجام کار اجباری عملی تبدیل شوند.

اگرچه ظاهرا از نظر تکنیکی زندانیان در آمریکا مجبور به کار نیستند، اما سرپیچی از این امر سبب سلب امتیازهای آنان مانند قطع تماس تلفنی، ملاقات و زندانی شدن در سلول انفرادی می‌شود.

برخی از زندانیان آمریکایی می‌گویند با تهدیدهایی مانند شلاق، حذف امکاناتی مانند تلویزیون و ... در صورت مخالفت با کار اجباری مواجه شدند.

کار در زندان‌های آمریکا نقش مهمی در اقتصاد آمریکا دارد و صنعت زندان در مصونیت کامل در این عرصه نقش آفرینی می‌کند؛ استفاده از نیروی کار زندان به سود شرکت‌های بزرگ در این کشور نه موضوعی مخفی است و نه غیرمعمول.

حتی این شرکت‌ها برای توجیه این امر دست به بررسی‌هایی می‌زنند که نتیجه اش ادعای بر همبستگی مثبت میان اجرای کار در زندان و رفتار خوب زندانیان دارد.

چنین بررسی‌هایی غالبا توسط شرکت‌های خصوصی زندان‌ها و نزدیکان آنها انجام و منتشر می‌شود اما آمار صعودی ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آمریکا این نتیجه را زیر سوال می‌برد.

شرکت‌های سهامدار زندان‌های آمریکا به جای استخدام افراد از زندانیان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کند.

در واقع با این سیستم کارگران خارج از زندان‌ها نیز به زندانیانی تبدیل می‌شوند که قادر به تغییر شرایط نیستند.

بنابراین، افزایش بیکاری یکی از کارکردهای مهم صنعت زندان در آمریکاست؛ ضمن اینکه نقش مهمی در تامین قدرت برتری طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر از نظر اجتماعی و اقتصادی است.

در این مسیر افزایش مدت مجازات برای جرائم کوچک با هدف تامین نیروی کار صنعت زندان در آمریکا انجام می‌شود.

در پایان باید گفت که سیستم زندان‌ها که عمدتا جامعه فقیر آمریکا را هدف قرار می‌دهد، هیچ منفعتی برای این جامعه ندارد.
منبع: میزان

۱۳۹۹/۱۲/۵