نامه رئیس دولت اصلاحات و ادامه بلاتكلیفی

نامه رئيس دولت اصلاحات و ادامه بلاتکليفي

خاتمی و جریان اصلاحات در این موارد مهم به صورت شفاف و صریح باید مواضع خود را نسبت به مواضع و راهبردهای دشمن نشان دهد و به صورت علنی مشخص كند كه طرف ملت است یا دشمن؟ در غیر این صورت پرداختن به محتوی نامه امر بیهوده ای است.

محمدکاظم انبارلویی-به گزارش نما ، با توجه به اینکه اطلاعاتی از محتوای نامه آقای خاتمی منتشر شده و از آن مطلع نیستم دراین باره نمی توان به صورت شفاف اظهار نظر کرد اما مواردی که در مورد آقای خاتمی بسیار مهم است بحث های اساسی است که آقای خاتمی باید پاسخگوی این موارد باشد.

اگر آقای خاتمی مایل است در سپهر سیاست ایران نقش بازی کند، لازم است تا در چند مورد تکلیف خود را مشخص کند. به عبارت بهتر آقای خاتمی باید تکلیف خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی که امام راحل دراین باره فرمودند: دفاع و صیانت از نظام از اوجب واجبات است روشن کند. مساله دیگر موضوع قانون اساسی است که میثاق ملت ایران است، ضمن اینکه آقای خاتمی باید تکلیف خود را با دشمنان قسم خورده نظام مشخص کند.

رفتار سیاسی آقای خاتمی از سال88 نشان می دهد وی تکلیف خود را با این سه محور مشخص نکره است. جریان اصلاحات در فتنه 88 جریان جمهوریت نظام و رای مردم را به رسمیت نشناخت و با اردوکشی خیابانی دشمن را به براندازی نرم و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران دعوت کرد.

بعد از وقایع فتنه سال 88 نمایندگان فتنه سبز با گفت وگو و رایزنی با پارلمان اروپا و کنگره آمریکا خواستار تشدید تحریم ها برای سقوط دولت و نظام جمهوری اسلامی شدند، مسائلی که اسناد آنها مشخص و در دسترس است، در حالی که متاسفانه آقای خاتمی هیچ تلاشی برای فرونشاندن آتش فتنه انجام ندادند و سکوت را به جای موضعگیری مشخص خود برگزیدند و نسبت خود را با نظام و انقلاب مشخص نکردند.

در شرایطی که منافقین، سلطنت طلبان ، بهایی ها و ضدانقلاب در خیابان های تهران شعار می دادند که"انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" اصلاح طلبان وفاداری خود را به اصل نظام ابراز نکردند، بیانیه و اطلاعیه ای درباره وفاداری به اصل نظام صادر نکردند و از سران فتنه آقایان موسوی و کروبی فاصله و تبری نجستند که در راس فتنه قرار داشتند، بنابراین تا زمانی که این موضوع ابهام دارد هر گونه تحرک سیاسی آنها به مثابه تحرک اپوزیسیونی به شمار می رود.

نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارای دو اپوزیسیون است یکی مخالفان فشل و بی آبرو که شامل ضد انقلاب، منافقین و سلطنت طلبان می شوند و اپوزیسیونی به نام یاران امام که در واقع باید از امام (ره)، نظام و قانون اساسی و جمهوریت نظام دفاع می کردند اما در تمام مدت زمانی که فتنه در خیابان های تهران جریان داشت آتش بیار فتنه بودند، لذا امیدواریم اصل نامه آقای خاتمی منتشر شود تا مشخص شود که آیا وی همچنان مسیر سالهای گذشته را دنبال می کند یا اینکه تلاش می کند تا در مسیر جدیدی که اقتدار و حفظ منافع ملی در آن برجسته است ، قدم بگذارد.

به هر حال ملت ایران تحت تهاجم استکبار جهانی به رهبری آمریکا وشرارت کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه هستند، کشورهایی که با تحریم های ظالمانه سرمایه ها و منابع مالی ما را بلوکه کرده و موجب قطع شدن ارتباطات اقتصادی و بانکی ما با دنیا شده اند، مسائل مهمی که به اقتصاد و معیشت مردم مرتبط است لذا آقای خاتمی و جریان اصلاحات در این موارد مهم به صورت شفاف و صریح باید مواضع خود را نسبت به مواضع و راهبردهای دشمن نشان دهد و به صورت علنی مشخص کند که طرف ملت است یا دشمن؟ در غیر این صورت پرداختن به محتوی نامه امر بیهوده ای است.


۱۳۹۹/۱۲/۱۳