وضعیت هوای تهران از ابتدای سال جاری

عکس خبري -وضعيت هواي تهران از ابتداي سال جاري

تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاك و ۳۰ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، یك روز ناسالم برای همه افراد و یك روز هوای خطرناك داشته است.

به گزارش نما، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۸۵ قرارگرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۷۵ قرار داشت و کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۳۰ روز هوای قابل قبول و ۸ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، یک روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت ۲۲ و کمترین دمای هوا ۱۴ درجه است.

۱۴۰۱/۲/۱۲

اخبار مرتبط