یك مار مجلس نمایندگان مكزیك را تعطیل كرد

وجود یك مار در صحن مجلس نمایندگان مكزیك باعث شد تا جلسه مجلس و تصمصم گیری درباره بسته اقتصادی كشور ناتمام بماند.

به گزارش نما، باشگاه خبرنگاران،به نقل از ال یونیورسال؛وجود یک مار در صحن مجلس نمایندگان مکزیک باعث شد تا جلسه مجلس و تصمصم گیری درباره بسته اقتصادی کشور ناتمام بماند. نماینده حزب کارگر به محض مشاهده این مار دیگران را هم باخبر کرد.
نمایندگان تا زمان رسیدن ماموران امنیت ملی تنها به نظارت مشغول بوده که پس از مدتی تلاش ماموران توانستند این مهمان ناخوانده را بگیرند. با وجود این مار در مجلس نمایندگان حزب موسسه انقلابی و متحدان آنها به پیشنهاد مالیاتی برای حفظ تجار خصوصی در بخش نفت و گاز کشور رای مثبت دادند .
ثبت: ۱۳۹۳/۵/۱۱