• عکس خبري -زن و خانواده از مسائل درجه يک کشور

    رهبر انقلاب در سومين نشست انديشه هاي راهبردي:

    زن و خانواده از مسائل درجه یك كشور

    رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر اينكه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است، نگاه غرب به زن را گمراهي و ضلالتي عميق و بزرگترين اهانت و ضربه به كرامت زن برشمردند.