• عکس خبري -دولت قانون تسهيل ازدواج جوانان را اجرا نمي کند

    عزیزی در گفتگو با نما:

    دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را اجرا نمی كند

    عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:قانون در آذر ماه سال 84 با هدف رفع مشكل ازدواج جوانان و با توجه به افزایش جمعیت در دهه 60 تدوین شد ولی متاسفانه با وجود تصویب وابلاغ هنوز آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت تدوین نشده و معلق و مسكوت مانده است.