• عکس خبري -چاره مشکل ريزگردها اختصاص حقابه تالاب هاست

    خادمی در گفتگو با نما:

    چاره مشكل ریزگردها اختصاص حقابه تالاب هاست

    نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر آمایش سرزمینی انجام می شد پتانسیل استان ها دررابطه با صنایع مشخص می شد وهیچ وقت دراستان های كم آب صنایع آب بر ایجاد نمی شد كه با انتقال بی رویه آب از استانی به استان دیگر به قیمت نابودی و بروزمشكل برای یك منطقه دیگر تمام شود.