• عکس خبري -شعار سال بايد نقشه راه ومحور برنامه ريزي هاي دولت قرار گيرد

    آصفری در گفتگو با نما:

    شعار سال باید نقشه راه ومحور برنامه ریزی های دولت قرار گیرد

    دبیر اول كمیسیون امنیت ملی مجلس نهم شورای اسلامی گفت: تحقق شعارسال در حمایت از تولید داخل كه راهگشای برون رفت از مشكلات اقتصاد ی است نباید برای دولتمردان ومسئولان اجرائی درقالب بنر وپوستر، اطلاعیه و بیانیه و بخشنامه شكل نمادین به خود گرفته وتهی از ثمره وخروجی مطلوب برای مردم باشد، شعار سال باید نقشه راه ومحور برنامه ریزی های دولت قرار گیرد