• عکس خبري -قضاوت هاي پراشتباه به ورزش کشور ضربه مي زند

  بازنشستگی در ورزش...

  قضاوت های پراشتباه به ورزش كشور ضربه می زند

  لیگ هجدهم به نیمه رسید. پیش ترنوشتیم كه اشتباهات به اوج رسیده و داوران لیگ برتری بدترین فصل فوتبالی خود را سپری می كنند. با این وجود فریدون اصفهانیان و دوستان با قدرت روی صندلی خود نشسته اند و ازجای خود تكان هم نمی خورند.

 • عکس خبري -طرح ادعاي ايجاد مشکلات جسمي در اثر پوشيدن چادر مضحک است

  در گفتگو با طراح مد و لباس بررسی شد:

  طرح ادعای ایجاد مشكلات جسمی در اثر پوشیدن چادر مضحك است

  طرح این مسئله كه چادر باعث اختلالات جسمی می شود مضحك و غیر منطقی است زیرا اصولا سنگین ترین پارچه چادری ممكن است وزنی معادل 500 گرم یا كمی بیش و كم داشته باشد،