• عکس خبري -خانواده بهترين کانون آشنايي و ترويج فرهنگ مهدوي است

  در گفتگو با كارشناس علوم اسلامی مطرح شد:

  خانواده بهترین كانون آشنایی و ترویج فرهنگ مهدوی است

  توجه به خانواده و نقش اساسی آن كه محل پرورش افراد و انسانسازی است و امروز دشمن برای كمرنگ كردن خانواده و نقش آن تلاش میكند، من از خانوادهها میخواهم كه روی اصل و استحكام خانواده سرمایهگذاری كنند، چرا كه خانواده بهترین كانون آشنایی در ترویج فرهنگ مهدوی است.

 • عکس خبري -امان اهل زمين

  اوصاف مشترك خاتم انبیاء و خاتم اوصیاء

  امان اهل زمین

  امام زمان نیز در وصف وجودی خویش میفرمایند: «إِنِّی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ»؛ به درستی كه من امنیت بخش اهل زمین هستم، همانگونه كه ستارگان امنیت بخش اهل آسمانند