• آیت‌الله مكارم‌ شیرازی:

  سران دولت‌های بزرگ به قیمت ریختن خون ملت‌ها تسلیحات می‌فروشند

  یكی از مراجع تقلید با ابراز تأسف از اینكه امروز سران دولت‌های بزرگ همه بدی‌ها را برای دیگران و همه منافع را برای خودشان می‌خواهند، گفت: سران دولت‌های بزرگ به دنبال فروش تسلیحات نظامی حتی به قیمت نابودی كشورها و كشتن مردم یمن، فلسطین، سوریه و عراق هستند.

 • عکس خبري -آيا سلطاني‌فر به شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور عمل کرد؟

  صدای زنگ خطر می‌آید!

  آیا سلطانی‌فر به شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور عمل كرد؟

  طراحی و برنامهریزی جهت انتخاب (بخوانید انتصاب) افراد مورد نظر در فدراسیونهای مختلف و بخشهای مدیریتی دیگر، یك سویهنگری و استفاده از نیروهای خودی و جناحی و كم توجهی به مدیران با تجربه و امتحان پس داده غیرخودی، پیگیری اهداف جناحی و موارد مشابه بسیار شائبه سیاسیكاری در ورزش را بیش از پیش به ذهن متبادر میكند!