• عکس خبري -کاريکاتور سايت گل از بازي ديشب ايران و اسپانيا
  • عکس خبري -يار دوازدهم ما يا آنها

    یار دوازدهم ما یا آنها

    كاكردهای فراكسیون زنان و خانواده در این مجلس در قیاس با دو مجلس گذشته به طرز چشم­گیری تغییر كرده است ، از همراهی با مولاوردی در قضیه زنان زندانی در ماجرای تیرماه سال گذشته، خرده ­گیری به موضوع حجاب قانونی و شرعی پشت پیش ­آمد جریان دختر خیابان انقلاب، اظهارنظر در خصوص گشت ارشاد و تاختن به نیروی انتظامی به بهانه انتشار ویدئویی سازمان­دهی شده و موضوعات دیگر نشان دهنده این تغییر كاركرد است.

  • عکس خبري -پروژه حيازدايي در قالبي تازه و باشتاب

    پروژه حیازدایی در قالبی تازه و باشتاب

    اجرایی‌سازی سند صندوق بین‌المللی جمعیت سازمان ملل و سند 2030 از این دست از اسناد هستند. آشكارسازی بخش‌هایی از این سند كه اتفاقا حوزه زنان و دختران را در این دوران و بعد از آنكه با هشدارهای اخیر رهبر انقلاب نسبت به در جریان بودن آن مواجه گردید آن هم از سوی رسانه ملی و در برنامه‌ای پرمخاطب هشدارهای جدی را متوجه حوزه زنان ساخت.