• عکس خبري - آمريکايي‌ها از تاريخ درس نمي‌گيرند!

    شكست فاجعه بار آمریكا در برابر ایران

    آمریكایی‌ها از تاریخ درس نمی‌گیرند!

    وقتی دونالد ترامپ حكم خروج آمریكا از برجام را امضا كرد و از آغاز فشار حداكثری به ایران خبر ‌داد! نمی‌دانست یك سال بعد چنین شرایط بغرنجی را در برابر ایران تجربه كند!