نسخه چاپی

پرونده پول‌های كثیف مناطق آزاد هنوز مانده

سازمان امور مالیاتی هنوز به فرارهای مالیاتی مناطق آزاد ورود نكرده است. با وجود اعلام ارقام بزرگی مانند ٢٠ میلیارد دلار به عنوان فرار مالیاتی اتفاق افتاده در یكی از جزایر كشور كه رحمانی فضلی، وزیر كشور در صحن علنی مجلس و در پی بررسی پرونده پول‌های كثیف به آن اشاره كرد اما علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینكه هنوز سازمان به پرونده‌های موجود در مناطق آزاد ورود نكرده است؛ رقم اعلامی وزیر كشور را مربوط به حجم قاچاق به كشور می‌داند. این درحالی است كه مرور صحبت‌های رحمانی فضلی نشان می‌دهد منظور وزیر كشور مشخصا فرار مالیاتی است كه در پی ثبت دو هزار و ٨١٤ شركت با یك آدرس در یكی از جزایر كشور اتفاق افتاده است.

به گزارش نما به نقل از اعتماد، البته رييس سازمان امور مالياتي تخلفات صورت گرفته در مناطق آزاد را رد نكرد و تاكيد كرد كه بسياري از فعالان اقتصادي در مناطق آزاد اظهارنامه مالياتي ندارند و بدون پرداخت ماليات در حال فعاليت هستند ولي هنوز سازمان امور مالياتي به موضوع مناطق آزاد ورود نكرده است. او با بيان اينكه تا مادامي كه معافيت‌ها براي مناطق آزاد برقرار است اين قبيل مشكلات ديده مي‌شود، اظهار كرد: بايد شناسايي فعالان اقتصادي در اين مناطق آغاز و با متخلفان برخورد شود. عسگري البته به تشكيل يك كميته كاري مشترك با قوه‌قضاييه براي جلوگيري از فرار مالياتي نيز اشاره كرد.

٢٠٠ هزار ميليارد تومان از توليد ناخالص داخلي بدون پرداخت ماليات

عسگري كه در جمع خبرنگاران به عملكرد مالياتي چهار‌ماهه كشور نيز پرداخت در‌خصوص فرار مالياتي توضيحاتي داد كه بر اساس آن حجم فرار مالياتي برآوردي تا سطح ١٤ هزار ميليارد تومان كاهش يافت. به گفته رييس سازمان امور مالياتي در حال حاضر ميزان توليد ناخالص داخلي كشور ١٠٠٠ هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري است كه از اين ميزان ٢٠٠ هزار ميليارد تومان زير چتر مالياتي قرار ندارد كه اين به مفهوم ٢٠٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي نيست. او توضيح داد: طبق قانون بودجه سازمان مالياتي ١/٧ درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري يعني ٧٦ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ خواهد كرد. در صورتي كه هفت درصد از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان توليد خارج از كنترل سازمان مالياتي را در نظر بگيريم حدود ١٤ هزار ميليارد تومان كف فرار مالياتي موجود در كشور محاسبه مي‌شود. ١٤ هزار ميليارد تومان يعني ١٤ درصد توليد ناخالص داخلي فرار مالياتي اتفاق مي‌افتد كه اين عدد براي بسياري از كشورهاي دنيا تا ١٠ درصد برآورد مي‌شود. اين عدد درحالي به عنوان كف فرار مالياتي در كشور اعلام مي‌شود كه ٢٠ ميليارد دلار اعلام شده از سوي وزير كشور به‌تنهايي بيش از ٦٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي را فقط در يك جزيره نشان مي‌دهد. عسگري به اين موضوع هم اشاره كرد كه اقتصاد ايران تا ١٥ درصد ظرفيت پرداخت ماليات را دارد يعني ١٥٠ هزار ميليارد تومان در سال كه اگر ١٥ درصد را ملاك قرار دهيم مي‌توان گفت ٢٨ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود دارد.

نيروي انتظامي براي شناسايي متخلفان وارد عمل مي‌شود

در ادامه اين جلسه عسگري درباره آخرين وضعيت راه‌اندازي پليس مالياتي گفت: دو ماه قبل در جلساتي با نيروي انتظامي براي برخورد با افرادي كه فرار مالياتي دارند يا پولشويي مي‌كنند و خود را به چرخه سازمان مالياتي معرفي نمي‌كنند، هماهنگي‌هايي صورت گرفته و قرار است كه نيروي انتظامي در شناسايي اين افراد به سازمان امور مالياتي كمك كند. او با بيان اينكه نيروي انتظامي از طريق ابزارهاي شناسايي كه در اختيار دارد، مي‌تواند به سازمان مالياتي در اين زمينه كمك كند، خاطرنشان كرد: براي اين منظور تفاهمنامه‌اي ميان سازمان مالياتي و نيروي انتظامي منعقد شد و براساس آن، شناسايي پولشويان، متواريان مالياتي و قاچاقچيان در دستور كار قرار گرفت. به گفته عسگري سازمان مالياتي مي‌تواند بازرس مالياتي داشته باشد نه پليس مالياتي، بر اين اساس نام آن را بازرس ويژه مالياتي كه همان پليس مالياتي است، نهاديم. در اصلاح قانون مالياتي نيز پيش‌بيني بازرس مالياتي صورت گرفته است، بنابراين با رايزني‌هاي صورت گرفته، نيروي انتظامي در موارد خاص مذكور براي شناسايي با ما همكاري خواهد كرد. رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اينكه آيا تاكنون پرونده ويژه‌اي با همكاري نيروي انتظامي پيگيري شده است يا خير؟ گفت: بيشتر در زمينه فعاليت كدفروشان و صادركنندگان فاكتور صوري متمركز شده‌ايم و با همكاري نيروي انتظامي، شناسايي و رصد آنها آغاز شده است. وي در خصوص اينكه براساس قانون، افرادي كه اطلاعات مالياتي خود را به سازمان امور مالياتي كشور ارايه ندهند، مجرم شناخته مي‌شوند و لازم است كه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات اقتصادي خود را به ماموران مالياتي ارايه دهند، آيا تاكنون سازمان مالياتي در‌اين‌راستا عليه دستگاهي اعلام جرم كرده است يا خير؟ متذكر شد: براساس اصلاح قانون، كساني كه فرار مالياتي داشته باشند، مجرم هستند و عمل آنها جرم است. قانون مربوطه نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده اما بايد قانون آن به سازمان مالياتي ابلاغ شود، اما در هر صورت اطلاعات مالياتي موديان توسط سازمان اخذ و در پايگاه مالياتي متمركز مي‌شود و كاركنان مالياتي از اين اطلاعات در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند.

صندوق توسعه ملي ١٧٦ ميليارد تومان ماليات مي‌دهد

او همچنين درباره پرداخت ماليات توسط صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ماليات عملكرد را مي‌پردازد و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد؛ صندوق براي سال قبل ١٧٦ ميليارد تومان ماليات ابراز كرده است عسگري همچنين دريافت ماليات از خودروهاي ليزينگي را رد كرد و گفت: از ليزينگ ماليات نمي‌گيريم بلكه از خدمات آنها ماليات دريافت مي‌كنيم. رييس كل سازمان مالياتي اذعان كرد: ٤٥ درصد ماليات ايران از ١٥٠٠ شركت گرفته مي‌شود، امسال چهار ميليون و ٨٠٠ اظهارنامه دريافت كرديم ولي ٤٥ درصد ماليات دريافتي از ١٥٠٠ شركت بوده است. او با بيان اينكه در تهران به تنهايي ٥٥ درصد ماليات ايران گرفته مي‌شود، گفت: استان‌هاي تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و فارس ٨٠ درصد ماليات كشور را مي‌دهند.

اطلاعات پردرآمدها در صورت لزوم به دولت ارايه مي‌شود

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان مالياتي در راستاي ضرورت حذف شش ميليون ثروتمند از فهرست يارانه‌بگيران اطلاعات را به دولت داده است يا خير، گفت: اينكه دولت براي اجراي قانون نيازمند دسترسي به اطلاعات است امري طبيعي بوده و در قانون هدفمندي اگر بخواهد حكم قانون اجرا شود بايد ماليات غيرنيازمندان حذف شود و طبيعي است كه براي حذف يارانه اين افراد بايد اطلاعاتي در اختيار دولت قرار گيرد. معاون وزير اقتصاد عنوان كرد: تاكنون از سازمان مالياتي اطلاعاتي را براي حذف يارانه افراد غيرنيازمند نخواسته‌اند اگر ضرورت باشد سازمان اطلاعات را به نهاد حاكميتي كه به آن نياز دارد مي‌دهد ولي افشاي اطلاعات براي نهادهاي غير حاكميتي صورت نمي‌گيرد. رييس كل سازمان مالياتي همچنين از نهايي شدن لايحه صندوق فروش در دولت خبر داد و گفت: به زودي اين لايحه تقديم مجلس خواهد شد كه در صورت تصويب و اجراي اين قانون اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده سرعت بيشتري خواهد يافت. عسگري تاكيد كرد: ٢٠ الي ٢٥ درصد از موديان عمده كه احتمال مي‌دهيم فرار مالياتي داشته باشند به‌طور‌خاص توسط سازمان مالياتي رصد مي‌شوند. وي در همين ارتباط به كم‌اظهاري يكي از موديان مالياتي اشاره كرد و گفت: رستوراني در چهار دوره ٤٥ ميليون تومان ماليات اظهار كرده بود ولي براي يك سال آن بالاي ٢٠٠ ميليون تومان ماليات ابراز و دريافت كرديم. رييس كل سازمان مالياتي گفت: تفاهمنامه با قوه قضاييه چند ماه قبل امضا شده و هم‌اكنون كميته كاري مشترك به صورت مستمر فعاليت خود را انجام مي‌دهد.

٥/٨ هزار ميليارد تومان ماليات وصول شد

رييس كل سازمان امور مالياتي در مورد ميزان درآمدهاي مالياتي و ابرازي‌ها در تيرماه امسال، گفت: در تيرماه امسال حدود هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي وصول شد كه معادل رقم وصولي‌هاي مدت مشابه سال گذشته بود. عسگري افزود: براساس ارزيابي‌هاي اظهارنامه‌هاي تيرماه سال گذشته، رقم ابرازي‌هاي ١٠٠٠ شركت بزرگ اول كشور ۱۱ هزار ميليارد تومان بود كه امسال اين رقم به پنج هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته است. در اصل نصف ابرازي‌هاي تيرماه سال گذشته در تيرماه امسال ابراز شد و براساس رصدهاي صورت گرفته، مشخص شد تعدادي از اين شركت‌ها زيان‌ده هستند، اينها در سال گذشته هم زيان‌ده بودند و برخي ديگر هم زيان‌ده شده‌اند اما در داخل آنها شركت‌هايي بودند كه درآمد داشتند، اما ابراز نكردند.

۱۳۹۴/۵/۱۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...