نسخه چاپی

لوكوموتیوران سمنان - مشهد كوتاهی نكرد

براساس اظهارات كارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی دلیل حادثه برخورد دو قطار، علاوه بر مشكل درسیستم"ای تی سی"، خطای انسانی بوده است و دراین میان مسئول كنترل ترافیك خط،اشتباه اصلی رامرتكب شده است.

به گزارش نما به نقل از مهر: براساس اظهارات کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی دلیل حادثه برخورد دو قطار، علاوه بر مشکل درسیستم"ای تی سی"، خطای انسانی بوده است و دراین میان مسئول کنترل ترافیک خط،اشتباه اصلی رامرتکب شده است.

با گذشت یک هفته از برخورد دو قطار، بحث های کارشناسی و فنی درباره علت و عوامل ایجاد حادثه همچنان داغ است البته تمام نگاه ها به ارائه گزارش ویژه آخوندی در مجلس است و کارشناسان نظرنهایی درباره حادثه را موکول به ارائه گزارش وزیر می کنند اما باوجود این نگاهی به مجموع نظرات کارشناسان نشان می دهد که اشتباهات مکرر سیستم "ای تی سی" و خطای انسانی مهمترین عوامل این حادثه بوده است.

رییس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت می گوید: سیستم "ای تی سی" درست عمل کرده و قطار را متوقف کرده است اما مسئول "سی تی سی" شاهرود به لوکوموتیوران دستور داده که ای تی سی را خاموش کرده و شروع به حرکت کند.

جبارعلی ذاکری ادامه می‌دهد: خطای اصلی مربوط به مسئول کنترل ترافیک "سی تی سی" شاهرود بوده اگر چه وجود بالیس در بلاک های میانی هم می توانست در جلوگیری از وقوع حادثه تاثیرگذار باشد اما به هرحال مامور "سی تی سی" از وجود دو قطار مطلع بوده و نباید اجازه حرکت به قطار سمنان-مشهد می‌داده است.

مسئول ترافیک موقعیت دو قطار را اشتباه گرفته است

وی می‌گوید: به نظر می‌رسد که متصدی ترافیک خط موقعیت دو قطار را اشتباه گرفته و تصور کرده که قطار تبریز-مشهد پشت سر قطار سمنان-مشهد است، بنابراین دستور حرکت قطار را داده است.

به گفته رییس دانشکده مهندسی راه آهن، سه قطار در یک مسیر و با فاصله نه چندان زیاد حرکت می کردند که قطار تبریز-مشهد متوقف بوده و قطار سمنان-مشهد، پشت این قطار در حرکت بوده و قطار دیگری هم عقبتر از این قطار بوده است که به نظر می‌رسد مسئول کنترل ترافیک موقعیت دو قطار جلویی را اشتباه گرفته بوده است.

علی ذاکری معتقد است: مامور کنترل ترافیک خط در تجزیه و تحلیل موقعیت قطارها دچار مشکل شده و درحالی که با قطار اولی صحبت می کرده، تصور کرده که با لوکوموتیوران قطار دومی صحبت کرده و از لوکوموتیوران پرسیده که شما راننده قطار تبریز-مشهد هستید و وی درپاسخ اعلام کرده که قطار تبریز در پشت این قطار درحرکت است البته لوکوموتیوران مسئولیتی دراین زمینه نداشته و نظارت به عهده مسئول کنترل بوده است.

۱۳۹۵/۹/۱۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: