نسخه چاپی

صدور حكم پرونده جنجالی یكی از مدیران شهری و همدستانش در شیراز

به گزارش نما- «خبرجنوب» نوشت: زندان، انفصال از خدمت، ممنوعیت از اقامت در شیراز و چند مجازات دیگر اینها احکامی است که برای یکی از مدیران پیشین شهری در استان فارس و همدستانش صادر شده است؛ این احکام البته قابل تجدید نظر خواهی است.

دادگاه کیفری دو شهرستان شیراز این احکام را برای مدیران سابق شهری یکی از شهرهای استان فارس و همدستان او صادر
کرده است.بر اساس حکم صادره این متهم اصلی به اتهام ارتشاء مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان وجه نقد و دریافت 210 سکه و یک دستگاه آپارتمان به 15 سال زندان و جزای نقدی معادل وجه و اموال محصله و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم
شده است.همچنین وی به اتهام عدم اطلاع رسانی وقوع بزه در محل خدمت، مداخله در معاملات و مناقصات و مشارکت در جعل پرونده های ساختمانی به سه سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتی وهمچنین به اتهام مداخله در معاملات و مناقصات به شش سال حبس و ابطال کلیه معاملات، مناقصات محکوم شده است.
همچنین نامبرده به اتهام مشارکت در جعل به هفت سال و شش ماه حبس محکوم و کلیه اسناد مجعول باطل شده است. افزون بر این مجازت دو سال منع اقامت در شیراز و دو سال منع خروج از کشور برای وی پیش بینی شده است.
بر اساس این حکم 10 متهم دیگر مربوط به این پرونده به اتهام ارتشا و جعل احکامی صادر شده است. متهم ردیف دوم به اتهام ارتشا به 10 سال زندان و اتهام استفاده از سند مجعول به 5 سال زندان و متهم ردیف سوم به اتهام ارتشا به 10 سال زندان و استفاده از سند مجعول به سه سال زندان محکوم شده است.
متهم ردیف چهارم به اتهام ارتشا به هفت سال زندان، متهم ردیف پنجم و ششم به 5 سال زندان،متهم ردیف هفتم به 7 سال زندان،هشتم 5 سال زندان، ردیف نهم 7 سال زندان، ردیف 10 سه سال و ردیف یازدهم نیز به اتهام فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم یا تحقق جرم ارتشا به سه سال زندان محکوم
شده اند.علاوه بر این همه محکومین به انفصال از خدمات دولتی از 5 سال تا دو سال و ممنوعیت اقامت در شیراز نیز محکوم شده اند.
گفتنی است این حکم در دادگاه بدوی صادر و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

۱۳۹۶/۸/۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: