نسخه چاپی

حكم مجلس برای وزارت نفت در توسعه میادین مشترك حذف شد

حکم مجلس براي وزارت نفت در توسعه ميادين مشترک حذف شد

نمایندگان مجلس بندالحاقی ۱۰ تبصره ۵ كه وزارت نفت را مكلف به توسعه و استفاده از میادین مشترك نفتی كرده و هرگونه تأخیر یا انحراف در استفاده از این حكم را تخلف و جرم محسوب می‌كرد، حذف كردند.

به گزارش نما ، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی  لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایراد بندهای الحاقی۲،۳،۴،۵،۶،۹،۱۰ تبصره ۵ موافقت کردند.

 در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی ۲ تبصره ۵ آمده است:، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. در  مصوبه کمیسیون تلفیق در فراز اول بند الحاقی ۲، پس از عبارت «۲۰۰ هزار میلیارد ریال عبارت «به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز و» اضافه و عبارت «تخصیص‌یافته» حذف شد

 در ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ۳، از این جهت که آیا با توجه به لزوم صدور موافقتنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اولاً منظور از «موافقتنامه» در این بند روشن نیست و ثانیًا آیا طرف حساب فرآیند مذکور لزومًا دولتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد که در مصوبه کمیسیون کلمه «ایجاد» جایگزین عبارت «صدور موافقت نامه و سایر» شد.

 در ایراد شورای نگهبان به  بند الحاقی ۴، عنوان قانون مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که در مصوبه کمیسیون عبارت « مطابق قوانین» جایگزین عبارت « برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرایم تأمین امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد رفع ایراد شد.

 در ایراد شورای نگهبان به  بند الحاقی ۵، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. که در مصوبه کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «دولت» عبارت «از محل ردیف  ۳۱۰۱۱۱» اضافه شد. همچنین عبارت «تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه‌ای هزینه نماید.» به انتهای این بند اضافه شد.

 در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی ۶، با توجه عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عبارت «اوراق خزانه اسلامی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.که در مصوبه کمیسیون تلفیق در سطر سوم بند الحاقی ۶ کلمه «اسناد» جایگزین کلمه «اوراق» شد. همچنین عبارت «منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل ردیف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود» به انتهای این بند اضافه شد.

 در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی ۹، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد که درمصوبه کمیسیون تلفیق عبارت «منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود» به انتهای این بند اضافه شد

 در ایراد شورای نگهبان به  بند الحاقی ۱۰، غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که تأخیر یا انحراف از این حکم، در کدام موارد تخلف یا جرم است و همچنین در صورت جرم بودن از جهت عدم ذکر مجازات، محسوب میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد که درمصوبه کمیسیون تلفیق بند الحاقی (۱۰) حذف شد.

ایرنا 

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: