احتمال قطع انشعاب آب مشتركان پرمصرف

استاندار تهران با بیان اینكه دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی كنند، گفت: میزان مصرف آب دستگاه‌های اجرایی ماه به ماه مقایسه خواهد شد و هر دستگاهی كه كوتاهی كند، تذكر می گیرد.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: استاندار تهران با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند، گفت: میزان مصرف آب دستگاه‌های اجرایی ماه به ماه مقایسه خواهد شد و هر دستگاهی که کوتاهی کند، تذکر می گیرد.

سید حسین هاشمی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه صرفه جویی باید جدی تر از مردم عمل کنند و صرفه جویی باید سرلوحه کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هرهفته دستگاه‌های اجرایی را با هدف التزام به رعایت صرفه جویی رصد خواهیم کرد تا این موضوع باعث اتخاذ سیاست‌های سخت گیرانه نشود. میزان مصرف آب دستگاه های اجرایی ماه به ماه مقایسه خواهد شد و هر دستگاهی که کوتاهی کند، تذکر می گیرد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی موظف هستند تا 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند و برای التزام به رعایت این مسئله، هرهفته رصد می شوند.

هاشمی با تاکید بر صرفه جویی 25 درصدی مصرف آب در سایر بخش های استان ادامه داد: باید این صرفه جویی مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوانیم سال جاری را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.

وی تاکید کرد: مردم همچنان که سال گذشته همکاری خوبی در زمینه مدیریت مصرف داشتند، امسال نیز مجدانه این موضوع را در برنامه‌های خود لحاظ کنند.

وی افزود: هرگاه مردم کمک کرده‌اند کارها به خوبی انجام شده است لذا در زمینه مدیریت مصرف کمک مردم اثرات خوبی خواهد داشت و این کمک امسال باید بیشتر باشد.

استاندار تهران ضمن هشدار به مشترکان پرمصرف افزود: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف از سوی مشترکان احتمال قطع انشعاب آنان وجود دارد.

۱۳۹۴/۱/۲۲

اخبار مرتبط