طرح جدید اروپا برای بیرون راندن پناهجویان!

خبرنگار روزنامه گاردین در امور مهاجران، در گزارشی از طرح یكپارچه اتحادیه اروپا برای اسكان مجدد پناهجویان خبر داد.

به گزارش نما به نقل ازافکارنیوز، روزنامه گاردین، چاپ لندن، روز پنجشنبه گزارشی را به قلم پاتریک کینگزلی، خبرنگار این نشریه در امور پناهجویان، با عنوان "طرح مسئولین اتحادیه اروپا برای اسکان مجدد پناهجویان" منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: کارشناسان اتحادیه اروپا، کار بررسی و تجدید نظر در قانون یا نظام یکپارچه اسکان مجدد پناهجویان را به پایان رسانده اند.

به نوشته این نشریه، کارشناسان و تحلیل گران در تفسیر این "نظام جدید" به دو دسته تقسیم شده اند؛ عده ای این نظام جدید را راه حل اتحادیه اروپا برای برخورد با بحران پناهجویان در اروپا می دانند. این عده معتقدند بهترین ویژگی این "نظام جدید"، تأمین برابری بین تمام پناهجویان است به طوری که یک معیار مشخص و مشابه برای تعامل با تمام آنها در هر نقطه ای از اتحادیه اروپا که باشند وضع می شود و به این ترتیب همه آنها مشمول برخورد عادلانه می شوند.

اما گروه دیگر با انتقاد از این نظام، آن را عامل تضییع حقوق اولیه پناهجویان در تمام منشورهای بین المللی و حتی "خیانت به این حقوق" می دانند.

در ادامه این گزارش آمده است: این نظام، فرصت اسکان هزاران پناهجو را فراهم کرده و آنها را به طور قانونی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم می کند.

منتقدان این طرح، بر این عقیده اند که نظام جدید در اصل به دنبال کاهش تعداد پناهجویانی است که با توجه به شرایط حاکم بر خاورمیانه، اجازه ورود به اروپا را یافته اند.

طبق "نظام جدید"، اتحادیه اروپا فقط درخواست مهاجران غیر قانونی از خارج از اتحادیه اروپا را می پذیرد و نه پناهجویانی که در حال حاضر در داخل اردوگاه های پناه جویان در اروپا به سر می برند. همچنین با درخواست کشورهایی که مهاجران غیرقانونی برگشت داده شده از اروپا را می پذیرند، موافقت می کند.

در پایان گزارش نشریه گاردین خاطرنشان شده است که "نظام جدید" به کشورهای اروپایی اجازه می دهد عملا مهاجران موجود در این قاره را بیرون کنند.
ثبت: ۱۳۹۵/۴/۲۴