پرویز سروری در گفتگو با نما:

حامیان دیروز روحانی به منتقدان امروز تبدیل شده‌اند!

عکس خبري - حاميان ديروز روحاني به منتقدان امروز تبديل شده‌اند!

عضو شورای مركزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: فراموش نمی كنیم كه چه كسانی با تمام قوت و قدرت پشت دولتِ روحانی ایستاند از این رو باید مواظب باشیم به دلیل آنكه این عده مسئول مشكلات كشور هستند اما می خواهند امروز با جوسازی و جنگ روانی خود را مخالف دولت جا بزنند، و من از این گروه به عنوان گروه مخالفین كاذب و دروغین دولت نام می برم كه از دسته های خطرناك هم محسوب می شود

پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما، با اشاره به ادعای برخی از اصلاح طلبان و رسانه های تحت مدیریت آنها مبنی بر بازگشت دولت «بایدن» به برجام و حل مشکلات اقتصادی در دوره پسا«ترامپ»، گفت: ما شاهد پیوستگی دشمنان کشور و متاسفانه بعضی از عناصر داخلی هستیم که مدعی حرکت در چارچوب نظام هستند اما دست آنها در دست کسانی است که معتقد به براندازی نظام هستند.
وی افزود: به همین دلیل با ماشین رسانه ای و جنگ روانی دشمن دائما تلاش می کنند که دو قطبی های کاذبی را در کشور بوجود بیاورند و با طرح دروغ های بیشمار تلاش کنند آدرس غلط به مردم بدهند تا مردم براساس این آدرس غط تصمیم گیری کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان با بیان اینکه وظیفه نیروهای انقلاب این است که نگذارند این دو قطبی ایجاد شود،اظهار داشت: باید با تبیین درست گفتمان«ما می توانیم» به مردم آدرس درست بدهند، این تنها راهکار برون رفت از معضلات و مشکلات کشور است.
سروری تصریح کرد: کسانی که در جهت نابودی ما حرکت می کنند حتما اقدامی برای پیشرفت کشور و برون رفت از معضلات نخواهند کرد بلکه برعکس در جهت عمیق شدن این مشکلات حرکت می کنند.

وی همچنین درخصوص استراتژی اصلاح طلبان و فاصله گیری آنها از دولت «تدبیر و امید»، گفت: کسانی که خود آنها این دولت را بوجود آوردند و با تمام قدرت در دو دوره از دولت فعلی حمایت می کردند و این دولت را مدینه فاضله اعلام می کردند، از آنجا که می بینند امروز مردم از این دولت روی گردان شده اند آنها اپوزیسیون دولت شده اند!
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان تصریح کرد: جالب آنجا است که این جماعت می خواهند خود را نماینده تغییر ناکارآمدی موجود نشان دهند اما مردم به یاد دارند که در دو دوره قبل چه افرادی در حمایت از این دولت از واژه«تَکرار می کنم» استفاده کردند.
سروی گفت: فراموش نمی کنیم که چه کسانی با تمام قوت و قدرت پشت دولتِ روحانی ایستاند از این رو باید مواظب باشیم به دلیل آنکه این عده مسئول مشکلات کشور هستند اما می خواهند امروز با جوسازی و جنگ روانی خود را مخالف دولت جا بزنند، و من از این گروه به عنوان گروه مخالفین کاذب و دروغین دولت نام می برم که از دسته های خطرناک هم محسوب می شود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

اخبار مرتبط