فرسودگی ۷۲ درصد اتوبوس‌های پایتخت

عکس خبري -فرسودگي ?? درصد اتوبوس‌هاي پايتخت

معاون حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران در خصوص فرسودگی ناوگان تاكسی و اتوبوس، دریافت تسهیلات، خرید ۶۳۰ دستگاه واگن، توسعه حمل و نقل پاك و ... توضیحاتی ارائه كرد.


به گزارش نما، تعداد زیادی از اتوبوس ها و واگن های مترو فرسوده و نیاز به اورهال دارند.

نوسازی ناوگان تاکسی رانی قرار بود انجام شود و بنا بود تسهیلاتی به رانندگان داده شود.

در خصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، وام، تسهیلات، توسعه حمل و نقل پاک و ... با سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به گفت‌وگو نشستیم.

فرسودگی ۷۲ درصد اتوبوس‌های پایتخت

توسعه مترو در چهار سال گذشته به کندی پیش رفته است و حتی برخی از اعضا در این زمینه گله‌مند بودند. در یک‌سال گذشته که شما در این معاونت مستقر شدید، اقداماتی صورت گرفت و بخشی از اوراق مشارکت آزاد شد. در خصوص برنامه‌های مترو در سال جاری توضیح دهید.

آغاز قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در صورت همکاری دولت

کلنگ‌زنی توسعه شمالی خط ۳، توسعه شرقی خط ۴، قطعه دوم خط ۱۰ و همچنین قطعه اول خط ۱۱ از جمله برنامه‌هاست.

آغاز قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در صورت همکاری و اراده دولت در کارسازی پیش‌پرداخت فاینانس قرارداد از دیگر برنامه‌هاست.

شروع عملیات اجرائی فاز سوم خط فرودگاه امام خمینی(ره) شهر جدید پرند

پیگیری تأمین ۴۲۰ دستگاه باقی‌مانده واگن از سهمیه ۱۰۵۰ واگن شهر تهران و اجرائی‌سازی بخشی از آن در قالب ۲ قرارداد ۱۰۵ دستگاهی اجرائی‌سازی قرارداد خرید مستقیم ۱۰۵ دستگاه واگن با استفاده از منابع شهرداری و شروع عملیات اجرائی فاز سوم خط فرودگاه امام خمینی(ره) شهر جدید پرند به طول ۱۹ کیلومتر همراه با ایستگاه پرند در صورت تأمین منابع از سوی دولت در دستورکار ما برای سال جاری است.

نصب ۶۴ دستگاه آسانسور/نصب ۱۸۲ پله برقی

البته در خصوص توسعه خدمات کیفی در مترو باید بگویم که نصب ۶۴ دستگاه آسانسور از کل آسانسورهای منصوبه و ۱۸۲ پله‌برقی از کل پله‌برقی‌های منصوبه پس از سال ۹۹ در دستور است. البته اقداماتی هم در خصوص پست برق، سامانه تهویه و... انجام شده است.

قرار بود سرفاصله حرکت قطارهای مترو کاهش پیدا کند، در چهار سال گذشته چقدر این سرفاصله کاهش پیدا کرده است؟

در خط یک در سال ۹۶ سرفاصله حرکت قطارها ۵ دقیقه، آبان ۹۶، ۴ و نیم دیقه، اسفند ۹۶ چهار دقیقه، مهر ۹۷، ۳ و نیم دقیقه و در اسفند ۹۹ هم بر روی همان ۳ و نیم دقیقه ماند. در خط ۲ هم بگویم در مهر ۹۶، ۵ دقیقه، آبان ۹۶، ۴ و نیم دقیقه، اسفند ۹۶، ۴ دقیقه، مهر ۹۸، ۳ و نیم دقیقه، فروردین ۹۹، ۳ دقیقه سرفاصله حرکت قطارها بود.

در خط ۳ هم آبان ۹۶ سرفاصله حرکت قطارها ۱۰ دقیقه، دی ۹۶، ۹ دقیقه، دی ۹۷، ۸ دقیقه، مهر ۹۸، ۷ و نیم دقیقه، آذر ۹۸، ۷ دقیقه، اردیبهشت ۹۹، ۶ دقیقه و اسفند ۹۹ هم این سرفاصله ۶ دقیقه بود.

در خط ۴ سرفاصله حرکت قطارها در مهر ۹۶، ۵ دقیقه، در آبان ۴ و نیم دقیقه، دوباره در آبان ۴ دقیقه، در مهر ۹۸، ۳ و نیم دقیقه و در اسفند ۹۹ هم در همان ۳ و نیم دقیقه ماند.

در خط ۵ یک توضیحی بدهم که در آذر ۹۶ افزایش واگن‌های خط از ۸ واگن به ۹ و اگن، در مهر ۹۷ اعزام قطارهای تندرو از کرج به تهران، در دی ۹۷ افزایش تعداد حرکت قطارهای تندرو از کرج به تهران و در اسفند ۹۷، ۹۹ اعزام قطارهای تندرو از ارم سبز به کرج - گلشهر صورت گرفت.

در ۶ مترو در فروردین ۹۶ سرفاصله حرکت قطارها ۲۵ دقیقه، در مهر ۹۸، ۱۵ دقیقه، در آذر ۹۸ افزایش ساعات خدمات‌رسانی از ۵ و ۳۰ تا ۲۲ و ۳۰ و در اسفند ۹۹ این سرفاصله به ۱۵ دقیقه رسید.

با وجود کرونا و کاهش مسافر سرفاصله ها همانند قبل است

در خط ۷ هم در تیر ۹۷، ۱۵ دقیقه، در مهر ۹۸، ۱۲ دقیقه، در آبان ۹۸، ۱۰ دقیقه و در اسفند ۹۹ این سرفاصله در همان ۱۰ دقیقه ماند.

در خصوص افزایش اعزام قطارها بگویم که ما تلاش کردیم سرفاصله را کاهش دهیم و اورهال ناوگان هم در دستور است. با وجود شیوع بیماری کرونا و لزوم حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش ۵۰ درصدی مسافرین مترو، سرفاصله اعزام قطارها مانند قبل حفظ شده است.

چه برنامه‌ای برای اورهال ناوگان مترو در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری تهران دارد؟

تعمیرات اساسی ۳۱ رام قطار ۷ واگنه/۱۲ واگن دوطبقه از محل منابع شهرداری و اوراق مشارکت

تعمیرات اساسی ۳۱ رام قطار ۷ واگنه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با مشارکت شهرداری تهران براساس تفاهم منعقده در سال ۱۳۹۹، تعمیرات اساسی ۲۷ رام قطار AC، دو رام قطار EC و ۱۲ واگن دوطبقه از محل منابع شهرداری و اوراق مشارکت در دستورکار است.

اتمام ۵۰ درصد عملیات اورهال ۳ رام قطار، تأمین تضامین جهت پرداخت تسهیلات، اتمام ورهال ۳ رام قطار و ۴ دستگاه واگن دوطبقه از جمله برنامه‌هاست.

اما ما راهکارهایی برای توسعه خطوط مترو داریم. افزایش تعامل با دولت به منظور پیش‌بینی سهم حداقل ۵۰ درصدی دولت از هزینه‌های احداث و توسعه خطوط مترو ذیل قوانین بودجه سنواتی کل کشور در چهارچوب قانون حمایت از سامانه‌های ریلی است.

تهاتر بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد بدهی‌های مترو به بانک ها/تکمیل سامانه متروی تهران

همچنین تهاتر بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد بدهی‌های مترو به بانک ها از طریق صدور تصویب نامه هیأت دولت یا مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مشکلات شهرداری در انتشار اوراق مشارکت و پذیرش عاملیت بانک‌ها از جمله راهکارهای توسعه خطوط مترو است.

تکمیل سامانه متروی تهران براساس مطالعات بازنگری طرح جامع ریلی و مصوب شورای عالی ترافیک، اجرایی‌سازی قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن وزارت کشور و تأمین منبع مورد نیاز جهت عقد قراردادهای ۴۲۰ دستگاه واگن باقی‌مانده و پیگیری دریافت سهم یک‌سومی دولت از یارانه بلیط و تغییر مکانیزم محاسبه و دریافت قیمت بلیط و اصلاح نظام پرداخت یارانه از دیگر راهکارهای توسعه خطوط است.

شنیده شده که وضعیت ناوگان اتوبوسرانی مناسب نیست و بارها مدیران در این زمینه هشدار داده‌اند. در خصوص آخرین وضعیت سامانه اتوبوسرانی توضیح دهید.

۳۸۴۰ دستگاه اتوبوس پایتخت فرسوده است/ فرسودگی ۷۲ درصد اتوبوس ها

۵۳۲۳ دستگاه اتوبوس و ۳۱۱ دستگاه مینی‌بوس داریم. ۲۲۰ خط عمومی و خصوصی داشته و طول خطوط ۲۷۳۸ کیلومتر است و متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی ۱۳.۰۱ سال است و تعداد اتوبوس‌های فرسوده ۳۸۴۰ دستگاه است؛ یعنی ۷۲ درصد اتوبوس‌ها فرسوده است.

اما برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اقداماتی صورت گرفته و به زودی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد خطوط می‌شود. خرید مستقیم ناوگان از سوی شهرداری تهران صورت گرفت و ورود و به کارگیری ۲۰۳ دستگاه اتوبوس تک‌کابین، ورود و به کارگیری ۱۳ دستگاه اتوبوس دوکابین و ورود و به کارگیری ۱۷۸ دستگاه مینی‌بوس را داشتیم. بازسازی و تعمیرات اساسی ۵۵۵ دستگاه اتوبوس دوکابین و تک‌کابین هم انجام شد.

از سال ۹۶ هیچ‌گونه اتوبوسی از سوی دولت تحویل نگرفته‌ایم

در آن بخشی که گفتم ورود و به کارگیری ۲۰۳ اتوبوس تک‌کابین باید این نکته را بگویم که از این میزان ورود ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۱۳۰ دستگاه مینی‌بوس در سال ۹۹ صورت گرفت و تأکید می‌کنم که از سال ۹۶ هیچ‌گونه اتوبوسی از سوی دولت تحویل نگرفته‌ایم.

استفاده از منابع تبصره ۱۸ برای بازسازی اتوبوس‌های فرسوده برای اولین بار

فعال‌سازی شرکت‌های خودروساز در سال جدید، به کارگیری منابع اوراق مشارکت در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی برای اولین‌بار، استفاده از ظرفیت‌های تبصره ۱۹ بودجه کل کشور جهت خرید ناوگان اتوبوس برقی، استفاده از ظرفیت‌های تبصره ۱۸ بودجه کل کشور جهت بازسازی یک‌هزار دستگاه ناوگان فرسوده اتوبوس و تهاتر ۳۷۵ میلیارد تومان مطالبات حسابرسی‌شده یارانه بلیط اتوبوسرانی از دولت تا پایان سال ۹۶ از جمله اقدامات برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی است.

استفاده از منابع اوراق مشارکت و تبصره ۱۹ بودجه کل کشور برای نوسازی ناوگان و استفاده از منابع تبصره ۱۸ برای بازسازی اتوبوس‌های فرسوده برای نخستین‌بار در سال ۹۹ انجام گرفت.

در خصوص ورود اتوبوس‌های برقی چه اقداماتی انجام شد؟

توسعه ورود اتوبوس برقی و رونمایی از اتوبوس تمام برقی تولید داخل از جمله برنامه‌ها است. تکمیل عملیات کابل‌کشی خط هوایی اتوبوس برقی در مسیر میدان شهدا تا میدان شوش، رونمایی از اتوبوس برقی تولید داخل با همکاری معاونت علم و فناوری و دانشگاه تهران در تیر ۱۴۰۰، انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری تهران در جهت تولید و به کارگیری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در تیر ۱۴۰۰ و عقد قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی جهت به کارگیری در خط بهارستان - جمهوری و ورود یک نمونه جهت اخذ استاندارهای مربوطه از جمله اقدامات انجام شده برای خطوط اتوبوس‌های برقی بوده است.

البته قراردادهایی هم در دست اقدام جهت توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی داریم، از جمله برنامه‌ریزی به منظور ورود ۵۸ دستگاه اتوبوس دوکابین، عقد قرارداد به منظور خرید و به کارگیری ۱۲۰ دستگاه اتوبوس تک‌کابین و برنامه‌ریزی جهت ورود یکصد دستگاه میدل‌باس و ورود ۱۰۵ دستگاه اتوبوس تک‌کابین دیگر، عقد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور به کارگیری ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی، خرید ۲۰ دستگاه مناسب‌سازی شده ویژه معلولین، پیگیری دریافت ۵ هزار اتوبوس از محل مصوبه ستاد کرونا (تهاتر نفت خام با اتوبوس) تا سقف ۵۰۰ میلیون یورو و برنامه‌ریزی جهت بازسازی یک‌هزار دستگاه اتوبوس تک‌ کابین و دوکابین از جمله اقدامات برای توسعه و نوسازی این ناوگان است.

تعداد تاکسی های فرسوده در تهران زیاد است. قرار بود تعدادی از ناوگان نوسازی شود. در خصوص آخرین وضعیت ناوگان تاکسیرانی توضیح دهید.

متوسط عمر ناوگان سواری تاکسیرانی ۹ سال و متوسط عمر ناوگان ون ۱۳ و نیم سال است. متوسط عمر کل ناوگان ۹.۴ سال و سهم ناوگان فرسوده ۶۱ درصد است.

۶۱ درصد ناوگان تاکسیرانی فرسوده است

۹۵ درصد ناوگان بنزینی ما فرسوده، ۵۹ درصد ناوگان دوگانه‌سوزی و ۹۹ درصد ناوگان ون فرسوده هستند. البته ناوگان استاندارد و هیبریدی ما فرسوده نیست و در مجموع ۶۱ درصد ناوگان فرسوده است.

۱۸۸۲ دستگاه تاکسی نوسازی شد

برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقداماتی انجام شده است و تاکنون ۱۸۸۲ دستگاه تاکسی نوسازی شده و برای نوسازی ناوگان در سال ۹۹ از منابع تبصره ۱۸ جهت نوسازی استفاده شد.

در سال ۹۷ به دلیل توقف اعطای وام و الزام استاندارد به داشتن کیسه هوا برای تاکسی‌های درون‌شهری و آماده نبودن شرکت‌های خودروساز برای این امر، نوسازی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت.

چه اقداماتی برای معیشت رانندگان تاکسی و همچنین تکریم از این رانندگان صورت گرفته است؟

اعطای وام جهت جایگزینی خودروهای فرسوده، کمک هزینه انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، بیمه درمان تکمیلی، اعطای وام قرض‌الحسنه جهت بازسازی و تعمیرات ضروری، هینه چاپ برچسب ویژه نرخ کرایه تاکسی و سوریس مدارس و تاکسی‌متر، بیمه عمر، حوادث و درمان تکمیلی، ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و تورهای سیاحتی و زیارتی و ارائه سرویس رایگان جهت مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله اقدامات برای معیشت رانندگان تاکسی بوده است.

برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی چه برنامه‌هایی در پیش دارید؟

نوسازی ۱۵ هزار تاکسی در سال جاری

نوسازی ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه تاکسی در سال ۱۴۰۰ و ۴۰ هزار دستگاه در سنوات آتی از جمله برنامه‌هاست.

همچنین فراهم ساختن شرایط پرورش تاکسیرانان مسئولیت‌پذیر و حرفه‌ای و تبدیل شغل تاکسیرانی به یک حرفه تخصصی و جذب رانندگان شخصی به عنوان تاکسیران رسمی سازمان، چابک‌سازی، کوچک‌سازی و تغییر نقش سازمان از تصدی‌گری به تنظیم مقررات و تبدیل تاکسیرانی به سازمانی هوشمند از جمله اقدامات است.

چه اقداماتی برای احداث و بهسازی پایانه‌های حمل و نقل عمومی انجام داده‌اید؟

احداث پایانه چندمنظوره در منطقه ۲۰، مسقف‌سازی و بهسازی ۵ پایانه در مناطق ۱۳، ۱۵،۱۶، ۱۹ و ۲۰ در سالهای ۹۸ و ۹۹ و برنامه‌÷یزی جهت مسقف‌سازی و بهسازی پایانه‌های شهرری، وصال و شاهد در مناطق ۱۶، ۱۹ و ۲۰ طی سال ۱۴۰۰ با اولویت مناطق کم‌برخوردار در دستورکار است.

برای توسعه دوچرخه‌سواری چه اقداماتی انجام دادید؟

راه‌اندازی سیستم دوچرخه اشتراکی نسل چهار با مشارکت بخش خصوصی با ۸۰ ایستگاه، یک‌هزار دوچرخه و ۴۰ هزار کاربر صورت گرفت و ایجاد شبکه زیرساخت انواع مسیر دوچرخه به طول ۲۵۵ کیلومتر و نصب تجهیزات دوچرخه‌سواری انجام شد.

توسعه مسیرهای دوچرخه در مناطق بیست ودوگانه/ جایگزینی ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری با انژکتوری

البته ما برنامه‌هایی هم جهت توسعه حمل و نقل پاک و انسان‌محور داریم. از جمله برنامه‌هایی جهت احداث و توسعه مسیرهای دوچرخه در مناطق بیست ودوگانه، برنامه‌ریزی جهت جایگزینی ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری با انژکتوری، انجام مطالعه و تأمین زیرساخت جهت سواپ باتری با مشارکت معاونت علمی و برنامه‌ریزی به من ظور افزایش طول مسیر دوچرخه از ۲۵۵ کیلومتر به حدود ۹۰۰ کیلومتر در دستور است و به دنبال این هستیم که سهم دوچرخه را افزایش دهیم.
منبع: فارس

۱۴۰۰/۶/۲۱

اخبار مرتبط