نسخه چاپی

شروط تغییر نرخ سود بانكی

عضو سابق شورای پول و اعتبار حركت نظام بانكی به سمت كارمزد محوری را از لازمه‌های تغییر نرخ سود بانكی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت پذیر كردن اقتصاد تاكید كرد.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: عضو سابق شورای پول و اعتبار حرکت نظام بانکی به سمت کارمزد محوری را از لازمه‌های تغییر نرخ سود بانکی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد.

کورش پرویزیان- مدیرعامل بانک پارسیان - درباره سازوکارهای تغییر نرخ سود بانکی بالاخص احتمال تعیین سقف برای سود تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: شرایط متفاوت و گزینه های محتلفی بر نرخ سود اثرگذار است و تک پارامتره نیست که قرار باشد تنها با تورم منطبق شود.

وی با توجه به اهمیت نرخ سود تسهیلات در تامین منابع بانکها تاکید کرد: اگر قرار باشد تغییر و یا کاهشی در سود بانکی ایجاد شود باید نظام بانکداری به سمت کارمزد محوری جهت پیدا کند.

پرویزیان با اشاره به دیگر پارامترهای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: در این مورد ارز به عنوان متغیر پایه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است در عین حال شرایط سیاست هایی که دولت در مالیات و مالیه عمومی اعمال می کند همچنین سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی را نمی توان نادیده گرفت.

وی اشاره ای هم به اهمیت اوضاع مشتریان در تعیین نرخ سود داشت و گفت: برای همه مشتریان نمی توان حتی در یک نوع قرارداد و بایک نرخ عمل کرد چراکه ریسک مشتریان حتی اگر وثایق آنها شبیه یکدیگر باشد با هم متفاوت است و از سویی دیگر خوشنامی و خوش حسابی مشتریان و یا برعکس آن مورد توجه خواهد بود. براین اساس مکانیزم‌های جبرانی که در بخش های مختلف اعمال می شود با یکدیگر متفاوت بوده و باید به گزینه‌های بیشتری برای تعیین نرخ سود توجه داشت.

مدیر عامل بانک پارسیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مرتبط با عقود اسلامی است ادامه داد: به اضافه اینکه برخی سیاستهای مرجع نظارتی بانک مرکزی مورد توجه است به گونه ای که برای تسهیلات دهی به برخی بخشها مجوزهایی صادر شده و بانکها نیز طبق آن عمل می کنند که البته این حالت عینا همان شرایطی نیست که در بازار ممکن است وجود داشته باشد به عبارتی دیگر تاحدی با پارامترهای ضد رقابتی متفاوت است.

وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای رقابت پذیرکردن بیشتر اقتصاد ارزشمند بوده است، خاطرنشان کرد: چند سالی است که این موضوع مورد توجه بوده و در شورای پول و اعتبار قبلی هم نرخ سود سپرده ها به نوعی آزاد و نرخ تسهیلات متناسب با این عقود معرفی شد؛ بنابراین لازم است تا این مهم هم به طور ویژه در تعیین نرخ سود مورد توجه قرار گیرد.

۱۳۹۴/۱/۱۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: