• عکس خبري -درس‌هايي از حديث عرض دين حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)

    نیاز جدی به مسئله عرض دین در عصر حاضر

    درس‌هایی از حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنى(ع)

    دست تحریف و تاویل و تصرف و اعمال سلیقه‏ هاى شخصى به علل متعدد از جمله غرب‏زدگى از سوى معدودى كه به اصطلاح خود را روشنفكر مى‏شمارند به سوى عقاید و تعالیم دینى دراز شده است.